Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 1. 1990)


Problém č. 168

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (8–6)Kontrolná notácia: b. Kg8, Df2, Ve6, Ve7, Se8, Jb2, Jd3, Pc6 (8), č. Kd5, Vb6, Vf1, Sb3, Pd6, g5 (6), mat 2. ťahom.

V originálnom probléme predsedu riešiteľskej Sekcie kompozičného šachu VŠZ ÚV ČSZTV možno objaviť strategické prvky – prilákanie, väzba, odlákanie. I mat sa zamení, ak ho porovnáme na tú istú obranu pred a po riešení. Za správne vyriešenie druhého problému dlhodobej súťaže možno získať 2 body, ak ho však pošlete do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Upozorňujeme riešiteľov, že III. výkonnostnú triedu možno získať za správne vyriešenie 10 šachových problémov v hociktorej dlhodobej súťaži v rámci šachových rubrík našej tlače.


K 1. januáru t. r. získali III. výkonnostnú triedu títo riešitelia z nášho okresu:

M. Buček, V. Buček, P. Behanec, všetci z Mikušoviec, J. Drha, M. Gajdoš, E. Poruban, J. Tomanička, všetci z Dubnice nad Váhom, T. Poruban, M. Poruban, T. Poruban ml., všetci Prejta, M. Šnapko, I. Jakubík, obaja Nová Dubnica, A. Bakoš, R. Bakoš, M. Dohnanský, všetci Červený Kameň, Anton a Augustín Gajdoš, J. Hoštácky, P. Keznikl, Ing. A. Jankech, CSc., Š. Meliš, všetci Košeca, A. Filo, P. Gombár, J. Malinovský, všetci Beluša, M. Gombár, Mojtín, J. Kopecký, L. Hyžák, P. Podmanický, všetci Púchov, M. Vojtek, J. Poljak, obaja Streženice, M. Karas, Lednica, M. Šimo, Dolná Breznica, J. Staňo, Led. Rovne, Ing. M. Žbánek, P. Lukáč, obaja Lazy pod Makytou, M. Polák, Lysá pod Makytou, F. Meliš, Ladce, Š. Bielik, M. Černý, J. Kaprálik, F. Vítek, V. Lazár, Š. Marček, všetci z Považskej Bystrice, A. Ďurkech, Plevník – celkom 45 riešiteľov.

Riešitelia Ing. M. Podoba a Ing. V. Solovič, obaja v Dubnice nad Váhom, P. Kolek, Ing. Martaus, P. Moščovič, všetci z Považskej Bystrice, M. Staňo z Hornej Poruby a Ing. J. Lipták z Novej Dubnice sú nositeľmi II. VT v riešení.

J. Matejka z Považskej Bystrice získal I. VT a M. Cyprian z Dubnice nad Váhom a M. Cerulík z Novej Dubnice sú nositeľmi titulu kandidát majstra športu.

Titul KMŠ, I. a II. VT možno získať v celoročnej súťaži mesačníka Čs. šach v jeho prílohe Šachové umění. –MC–


Vzad <<  >> Vpred