Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 1. 1990)


Problém č. 167

Wilhelm Massmann

Kieler Neueste Nachrichten 1938

Mat 2. ťahom (3–1)Kontrolná notácia: b. Kh2, Dd4, Sg2 (3), č. Ke2 (1), mat 2. ťahom.

Miniatúrny problém č. 167 otvára riešiteľskú súťaž, počas ktorej bude uverejnených 14 problémov (originálov i reprodukcií). Zúčastniť sa jej môžu jednotlivci i kolektívy. Riešenie je však treba poslať do 12 dní od dátumu vydania čísla novín, v ktorých je problém uverejnený, na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

V riešení dvojťahových úloh je treba uviesť úvodník (prvý ťah bieleho), hrozba matu alebo tempo, všetky obrany čierneho proti hrozbe ako i maty pri obranách. V riešení viacťahových úloh treba uviesť obrany čierneho po každom ťahu a následné hrozby a maty bieleho. V riešení štúdií uveďte všetky ťahy až do vyjasnenia pozície spĺňajúcej výzvu. Za správne a úplné riešenie dvojťahovej úlohy možno získať 2 body, trojťahovej 3 body, štvor- a viacťahovej 4 body, štúdie 5 bodov. Za objavenie vedľajšieho riešenia (iného prvého ťahu ako uvádza autor) možno získať počet bodov ako za intenciu (hlavné riešenie). Za objavenie každého duálu (dvoch či viac matov a tiež iných riešení po obranách čierneho v ľubovoľnom ťahu) a za dôkaz nelegálnosti (nemožnosti) pozície uvedenej na diagrame možno získať o 1 bod viac. Za dôkaz neriešiteľnosti (pri súčasne uvedení autorovej intencie) možno taktiež získať o 1 bod viac. Naopak – pri nekompletných riešeniach možno body stratiť.

Súťaž bude pre jednotlivcov okresu Považská Bystrica preborom okresu na rok 1990, pričom najlepší piati riešitelia sa súčasne kvalifikujú do súťaže v riešení "na čas", ktorá sa uskutoční v rámci II. stupňa majstrovstiev ČSSR. Riešitelia, ktorí správne vyriešia 10 problémov, získajú III. výkonnostnú triedu (víťaz súťaže II. VT) v riešení šachových problémov. –MC–


Vzad <<  >> Vpred