Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(12. 5. 1989)


Problém č. 165

Milan Buček, Mikušovce

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kh5, Dd4, Vb7, Vf1, Se4, Sg5, Jc4, Jh7, Pe5, g6 (10), č. Ke8, Va8, Sf2, Jb4, Pd5, e7, g3 (7).

Svojim štvrtým tohtoročným originálom pre našu rubriku "skúša" autor riešiteľov z pravidiel šachu, najmä z článku 6 – pohyblivosť jednotlivých kameňov.

Riešenie posielajte do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Troch, ktorí správne vyriešia celý obsah, odmeníme knihami.


Riešenie problému č. 163 (Pigits) z 6. 4. 1989: Autorova intencia – 1.Je2! hrozí 2.Sd4 mat, 1...S:e2 2.Ve3+ f:e3 3.Jd3+ S:d3 4.Sa3 a 5.Sb2 mat – 3 obete figúr, prilákanie čiernych figúr na blokujúce polia. Vedľajšie riešenie: 1.Je2! hrozí 2.Sd4 mat, 1...f:g3 2.Je2 hrozí 3.Sd4 mat, 2...S:e2 3.Ve3+ Kf4 4.Ve4+ Kf3 5.Je1 – tiež Vc4, Vb4, Va4 mat. Celkom bolo možné získať 8 bodov.


Za problém č. 162 bolo možné získať iba 12 bodov (nie 50) za úvodníky 1.Vb4, 1.Dc8, 1.Db8, 1.Da8, 1.Db6, 1.Dc6 (2+10 bodov). Autori problém opravili do tejto pozície: b. Kf7 Se6 Je4 Pa3 c3 e3 h3 b2 (8), č. Ke5 Db7 Vb5 Vh4 Sa6 Sa7 Jc4 Jg7 Pa5 Pc5 Pc7 Pf2 Pg2 Ph5 Ph6 (15) – Rieši 1.Jc4-d2 Je4-d6 2.Jd2-e4 Jd6-c4 mat. –MC–


Vzad <<  >> Vpred