Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 4. 1989)


Problém č. 164

Nikolaj Kralin a Alexandr Kuznecov

I. cena

Olympijská súťaž 1981

Biely vyhrá (4–3)Kontrolná notácia: b. Kg3, Sf8, Pe5, f3 (4), č. Ke1, Vd7, Ph3 (3).

Štúdia č. 164 získala v súťaži I. cenu – zdanlivo remízovú koncovku rozhodne biely pre seba už po piatom ťahu. Ale pozor! Pri nepozornosti sa čierny zachráni remízou – patom! Riešenie posledného problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 5 bodov.


Riešenie problému č. 162 (Bandžuch a Kovalič) z 23. 3. 1989: Intencia autorov 1.Vb4! Jd6 2.Vb5 Jc4 mat – s dodržaním symbolu čísla 50. K splneniu výzvy pomocného matu 2. ťahom viedlo i ďalších 24 vedľajších riešení: 1.Da8, Db8, Dc8, Db6, Dc6, Dd5, Vd4, Va4, V:c3, V:h3, Vg4, Sb6, Sb8, Jf5, Je8, Jf6, Jf4, Jg3, a4, f1J, f1S, g1J, g1S, g1D(V) – s matom Jc6 alebo Jc4. Oprava.

Celkom bolo možné získať "symbolických" 50 bodov (2+48).


Poradie vedúcich riešiteľov po 11. kole

37 bodov: Ing. A. Martaus, J. Matejka, P. Moščovič, všetci Pov. Bystrica,

33 bodov: T. Poruban, M. Poruban, obaja Dubnica-Prejta. –MC–


Vzad <<  >> Vpred