Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 6. 4. 1989)


Problém č. 163

Zigurds Pigits

4. čestné uznanie

64-Шахматное обозрение (2/7 v) 1987

Mat 5. ťahom (8–7)Kontrolná notácia: b. Kc6, Va3, Sc5, Sd5, Jb4, Jc3, Pg3, g4 (8), č. Ke5, Sf1, Sf6, Je8, Pb5, f4, g5 (7).

Problém č. 163 bol v sovietskej skladateľskej súťaži mnohoťažiek ocenený »iba« čestným uznaním. Po jeho správnom vyriešení si iste položíte otázku, aké náročné kritériá boli kladené na ostatné vyššie odmenené mnohoťažky...

Riešenie predposledného problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 4 body.


Riešenie problému č. 160 (Bairdová) z 9. 3. 1989: 1.Dg7! tempo, 1...Kc6 2.c5 K:c5 3.Dc7 mat, 1...K:c4 2.Dd4+ Kb3 3.Db4 mat, 1...Kb6 2.Jb5 Ka5 3.Da7 mat, 2...Kc5 3.Dc7 mat, 1...Kd6 2.Jb5+ Ke6 3.Jcd4 mat. Výborný úvodník a pekné varianty = 3 body.

Riešenie problému č. 161 (Buček) zo 16. 3. 1989: 1.Dg8! tempo, 1...Kd6, Ke4, c4, d3 2.Dd8, Dg2 mat = 2 body.


Partia pre poučenie

Ljubojevič – Kalvo, r. 1973, Španielska hra.

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.0-0 J:e4 5.Ve1 Jd6 6.J:e5 Se7 7.Dh5?! J:e5 8.D:e5 J:b5? 9.D:g7 Vf8 10.a4 Jd6 11.Jc3 Jf5 12.Jd5!! f6 13.D:h7 d6 14.Dg6+! 1:0, lebo po 14...Vf7 15.J:f6+ Kf8 16.Dg8 mat. –MC–


Vzad <<  >> Vpred