Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 3. 1989)


Problém č. 162

Imrich Bandžuch a Ing. Ján Kovalič

Spišská Nová Ves

Originál pre OBZOR

Pomocný mat 2. ťahom (8–15)Kontrolná notácia: b. Kf7, Se6, Jb5, Pa3, b2, c3, e3, h3 (8), č. Ke5, Db7, Vc4, Vh4, Sa6, Sa7, Jg7, Jh5, Pa5, c5, c7, e4, f2, g2, h6 (15).

Kandidáti majstra športu v riešení šachových problémov sú výborní skladatelia. Jedným z dôkazov je i symbolický problém č. 162: symbol čísla 50 bude zachovaný i po vyriešení. Autori problém skomponovali na počesť 50-ročnej výroby v podnikoch ZŤS a ZVS Dubnica nad Váhom. Pripomíname, že pri pomocnom mate začína čierny. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať dva body.


Riešenie problému č. 159 (Jaroslavcev) z 2. 3. 1989: 1.Db4! hrozí 2.Jc3 mat, 1...b:a1D, b:a1J, b1J 2.Jd4, Jbc1, Jec1 mat. Pekná trojnásobná premena pešiaka = 2 body. Po obrane 1...b:a1V ide duál 2.Ja5, Jc5, Jbd4, Jd2 a Jc1 mat – + 1 bod. Celkom bolo možno získať tri body.


Partia pre poučenie

Plachetka – Zinn, r. 1973, Indická hra.

1.Jf3 c5 2.b3 Jc6 3.Sb2 Jf6 4.e3 d5 5.Sb5 e6 6.Je5 Dc7 7.0-0 Sd6 8.S:c6+ b:c6 9.f4! 0-0 10.Vf3 Jd7 11.Vh3! g6?? 12.Dh5!! 1:0, lebo po 12...g:h5 13.Vg3+ Kh8 14.J:f7 mat. –MC–


Vzad <<  >> Vpred