Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 2. 3. 1989)


Problém č. 159

Arkadij Jaroslavcev

Špeciálna cena

Šachmaty v SSSR 1952

Mat 2. ťahom (6–4)Kontrolná notácia: b. Ke5, Dc3, Sa1, Sg8, Jb3, Je2 (6), č. Ka2, Jc2, Pa3, b2 (4).

V probléme č. 159 sa čierny pešiak b2 prejaví ako udatný ochranca kráľa. Podľahne však pri druhom útoku bieleho. Riešenie deviateho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 2 body.


Riešenie problému č. 157 (Sočnev a Kacneľson) zo 16. 2. 1989: 1.a8D! V:a8 2.g7 Sh6! 3.c8D+ V:c8 4.V:e8+ V:e8 5.g8S+! (nie 5.g8D+? pre Kf6 6.D:e8 Sg7! a čierny vyhrá). 5...K ľub. – pat, po 4...Kf6 5.Vf8+ V:f8 6.g8J+! Kg6 pat = 5 bodov.

Pri probléme č. 156 doplňujeme riešenie uverejnené v minulom čísle: po ťahu 6.Dd4+ má čierny lepšiu obranu 6...Sf4, po ktorom biely dá mat až v 13. ťahu (+1 bod). Celkove bolo možné získať 5 bodov. –MC–


Vzad <<  >> Vpred