Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 2. 1989)


Problém č. 157

Alexej Sočnev a Leonard Kacneľson

64 Šachmatnoje obozrenie 1987

Biely remizuje (6–6)Kontrolná notácia: b. Kh8, Vg8, Pa7, c7, g6, h7 (6), č. Ke6, Vc8, Sc1, Sd1, Je8, Pc3 (6).

Štúdia č. 157 je názorným príkladom meniaceho sa pomeru síl na šachovnici: čierny napriek veľkej materiálnej prevahe nedokáže jednoznačne čeliť "slabým bielym pešiakom". Títo ukážu svoju pravú silu a po prekvapujúcich piatich resp. šiestich ťahoch pomôžu pri obrane kráľa – biely dosiahne remízu.

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 5 bodov do hodnotenia dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 155 (Podmanický) z 2. 2. 1989: 1.Sf4! hrozí 2.Va3 mat, 1...Kc3 2.Vb5! Kd3 3.Vb3 mat – účelné využitie všetkých figúr = 3 body. Trojťažka má aj duál v 2. ťahu: 2...Sc1, Kb4 (Kd3) 3.Sd2 (Va3) mat. Celkom bolo možné získať 4 body (3+1). –MC–


Vzad <<  >> Vpred