Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 2. 1989)


Problém č. 158

Milan Buček, Mikušovce

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (8–7)Kontrolná notácia: b. Ke1, Da4, Va1, Vc6, Sd5, Jd6, Pb3, e2 (8), č. Kc3, Vc5, Sd3, Ja6, Jf5, Pd4, e3 (7).

Pohyb jednotlivých šachových kameňov je presne určený. Existujú však i výnimky – dôkaz je v origináli č. 158. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 2 body.


Riešenie problému č. 156 (Kubbeľ) z 9. 2. 1989: 1.Dc1+!, 1...Kb5 2.Dc6+ Ka5 3.Dc5+ Sb5 4.Db4+ Ka6 5.Da5+! K:a5 6.Jb7+ K ľub. 7.Jc5+ Ka5 8.J:b3+ K ľub. 9.Jc5+ Ka5 10.b4 mat, 1...Kd4 2.Je6+ Ke4 3.De3+ Kf5 4.Jg7+ Kg4 5.f3+ Kh4 6.Dd4+! S:d4 7.Jf5+ Kh5 8.J:g3 K ľub. 9.Jf5+ Kh5 10.g4 mat = 4 body.


Partia pre poučenie

Fraser – Taubenhaus, r. 1888, Škótska hra

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 e:d4 4.J:d4 Dh4? 5.Jc3 Jf6? 6.Jf5! Dh5 7.Se2 Dg6 8.Jh4! a 1:0.


Poradie po 5. kole (problémy č. 151-155) v dlhodobej riešiteľskej súťaži

15 bodov (100 percent): P. Keznikl, M. Hoštacký, obaja Košeca, J. Lupták, Nová Dubnica, M. Poruban, T. Poruban, obaja Dubnica nad Váhom-Prejta, B. Samuhel, V. Solovič, obaja Dubnica nad Váhom, S. Broma, A. Martaus, J. Matejka, P. Moščovič, Š. Bielik, P. Kolek, všetci Pov. Bystrica, V. Buček, Mikušovce.

14 bodov získalo 16 riešiteľov. Celkove sa do súťaže zatiaľ zapojil rekordný počet 73 riešiteľov. –MC–


Vzad <<  >> Vpred