Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 9. 2. 1989)


Problém č. 156

Leonid I. Kubbeľ

Špeciálna cena

Ginninger MT 1935

Mat 10. ťahom (7–15)Kontrolná notácia: b. Kf7, De3, Jd8, Pa3, b2, f2, g2 (7), č. Kc4, Dh1, Va2, Sa6, Se5, Jb6, Jg1, Pa7, b3, d3, d5, f6, g3, g5, h7 (15).

»Prvý polčas« dlhodobej riešiteľskej súťaže uzatvára desaťťažka so zaujímavým obsahom: má iba dva varianty, no v každom z nich je jeden nečakaný a prekvapujúci ťah, určujúci výsledný efekt. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 4 body.


Riešenie problému č. 153 (Burda) z 19. 1. 1989: Zvodnosť 1.e:f8J? Se4! 2.Jc3 Jc5! – ak 2.Vf2 Jc5!, zvodnosť 1.e:f8D? Se7! 2.D:g7 D:g7!, zvodnosť 1.Jb6? Jc5! 2.e:d8D Jb3+! Preto 1.Je3! hrozí 2.Vd5+ S:d5 3.Jg4 mat, ale tiež 2.e:d8D a 3.V:e6 a Dd4 mat. Obrana 1...Dh4 2.e:f8J hrozí 2.V:e6, J:g6, Jd7 mat, 2...Jc5 3.J:g6 mat, 2...D:g3 3.J:g6 mat, 2...Se7 3.Jd7 mat. Obrana 1...Vd6 2.e:d8J+ Ve6 3.V:e6 mat, 2...V:e8 3.Jf7 mat, nevychádza 2.e:d8D+? pre V:e8! ani 2.e:f8D+? Se7! a mat 3. ťahom nevychádza. Pomerne náročná, ale výborne spracovaná trojťažka narobila riešiteľom problémy – 3 body.

Riešenie problému č. 154 (d'Orville) z 26. 1. 1989: 1.Vb6! tempo, 1...c:b6 2.c3 b5 3.Kc5 b4 4.c:b4 mat – nečakaný 1. ťah a vynútený sled ostatných ťahov sa riešiteľom páčili – 4 body.


Partia pre poučenie

Aronin – Kantarovič, r. 1960, sicílska obrana

1.e4 c5 2.Jf3 g6 3.c3 b6 4.d4 Sb7 5.Sc4! d5? 6.e:d5 S:d5? 7.Da4+! Sc6 8.Je5! čierny sa vzdal – po 8...Sa4 9.S:f7 mat a po 8...Dc7 9.J:c6 10.d5! –MC–


Vzad <<  >> Vpred