Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 2. 2. 1989)


Problém č. 155

Pavol Podmanický, Púchov

Originál pre OBZOR

Mat 3. ťahom (4–1)Kontrolná notácia: b. Kd5, Va5, Sd1, Se5 (4), č. Kd3 (1).

Originál č. 155 od dnes už skúseného autora z Púchova je dôkazom, že i pri minimálnom počte šachových kameňov sa dá skomponovať dobrý problém. Svoje riešenie posielajte do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 3 body.


Korešpondenčný šach

Odvetvie šachu, pri ktorom si hráči oznamujú ťahy písomne, a to korešpondenčným lístkom, pohľadnicou i listom, si získava v našom okrese čoraz väčšiu obľubu.

Svedčia o tom nielen počty evidovaných výkonnostných tried (49 – 4 VT, 9 – 3 VT, 15 – 2 VT, 7 – 1 VT a 1 kandidát majstra športu), ale i zvýšenie účasti v súťažiach rôznych stupňov ako v roku 1987.

V najmasovejšej súťaži – v XII. majstrovstve ČSSR 4-členných družstiev reprezentujú náš okres klubové celky: ZVL Pov. Bystrica v polofinále, ZŤS Dubnica nad Váhom vo štvrťfinále a výber okresu v základnom kole.

V súčasnosti prebiehajú majstrovstvá okresu jednotlivcov – skupiny polo- a finále. Pre poučenie uvádzame miniatúrnu korešpondenčnú partiu, ktorú vyhral hráč výberu okresu M. Hajtl (čierny), súper bol V. Kosnáč (Lokomotíva Bratislava): 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 c5 4.c3? c:d4 Sb4 6.e5 Jc6 7.Sd3 Db6 8.a3 D:d4 9.Jgf3 D:d3 10.a:b4 Jge7 11.Va3 Db5 12.g4 Jg6 13.Ve3 d4! 14.Je4 0-0 15.Jd6 Dd5! a biely vzdal 0:1. –MC–


Vzad <<  >> Vpred