Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 1. 1989)


Problém č. 154

Pierre Auguste d'Orville

Problemes d'Echecs, 1842

Mat 4. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kc6, Vb8, Pb3, c2 (4), č. Ka5, Pa6, c7 (3).

Francúzsky šachista patril k predstaviteľom tzv. starej školy a jeho štvorťažka sa vám bude páčiť. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 4 body.


Riešenie problému č. 151 (Heathcote) z 5. 1. 1989: 1.Sb2! tempo, po ťahoch 1...c:b2, c2, Ke4, Je1 (Jh4), Je3, Jf4 nasledujú maty 2.Db1, Jd6, Vg4, Dd5, Df3, g4 = 2 body.

Riešenie problému č. 152 (Buček) z 12. 1. 1989: Zvodnosť 1.S:b6? 1...Kc3, Ka3 2.S:a5, Sc5 mat, ale po 1...e4! mat nie je. Riešenie 1.Sg5! tempo, 1...Kc3, Ka3 (Kc5, e4) 2.V:c4, S:e7 mat – zámena 2 matov po obranách vo zvodnosti a v riešení = 2 body.


Partia pre poučenie

Rabinovič – Levenfiš, r. 1927, Alechinová obrana

1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.Jf3 d6 4.Se2? Jf4! 5.Sf1? d:e5 6.J:e5? Dd5! 7.Jf3 De4+ 8.Se2 J:g2+ 9.Kf1 Sh3! 10.d3 Jh4+ 11.Ke1 J:f3 mat (alebo 11.Kg1 Dg4 mat). –MC–


Vzad <<  >> Vpred