Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 5. 1. 1989)


Problém č. 151

Godfrey F. Heathcote

I. cena

East Central Times 1889

Mat 2. ťahom (8–5)Kontrolná notácia: b. Kf2, Dh1, Vg6, Sc1, Sh7, Jf7, Pc4, g3 (8), č. Kf5, Jg2, Pc3, g7, h2 (5).

Už bežný pohľad na pozíciu diagramu prezrádza, že na každý ťah čierneho (okrem 1.c2) je pripravený mat. Iste ľahko objavíte prvý ťah bieleho, ktorý splní výzvu na matovanie.


Problém č. 151 otvára riešiteľskú súťaž, počas ktorej bude uverejnených 14 problémov (reprodukcií i originálov). Zúčastniť sa jej môžu jednotlivci i kolektívy.

Riešenie je však treba poslať do 12 dní od vydania čísla novín, v ktorých je problém uverejnený, na adresu Marian Cyprian, C II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

V riešení dvojťahových úloh je treba uviesť úvodník (prvý ťah bieleho), hrozbu matu alebo tempo, všetky obrany čierneho, ako i maty po obranách. V riešení viacťahových úloh (mnohoťažiek) treba uviesť obrany čierneho po každom ťahu a následné hrozby a maty bieleho. V riešení štúdií uveďte všetky ťahy až do vyjasnenia pozície spĺňajúcej výzvu.

Za úplne a správne riešenie dvojťahovej úlohy možno získať 2 body, trojťahovej 3 body, štvor- a viacťahovej úlohy 4 body, štúdie 5 bodov. Za objavenie vedľajšieho riešenia (iného, ako uvádza autor) možno získať počet bodov ako za intenciu (hlavné riešenie). Za objavenie každého duálu (dvoch či viac matov po obrane čierneho v ľubovoľnom ťahu) a za dôkaz nelegálnosti (nemožnosti) pozície uvedenej na diagrame možno získať po 1 bode. Za dôkaz neriešiteľnosti + uvedenie autorovej intencie možno získať o 1 bod viac. Pri nekompletných riešeniach možno body stratiť.

Súťaž bude pre jednotlivcov okresu Považská Bystrica preborom okresu na rok 1989, pričom najlepší piati riešitelia sa súčasne kvalifikujú do súťaže v riešení "na čas", ktorá sa uskutoční v rámci II. stupňa majstrovstiev ČSSR.

Riešitelia, ktorí správne vyriešia 10 problémov, získajú III. výkonnostnú triedu v riešení šachových problémov. Odmenení budú piati riešitelia s najvyšším počtom bodov a tiež budú vylosovaní piati riešitelia z tých, ktorí správne vyriešili aspoň štyri problémy. –MC–


Vzad <<  >> Vpred