Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(12. 1. 1989)


Problém č. 152

Milan Buček, Mikušovce

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (9–6)Kontrolná notácia: b. Kb1, Dh8, Vh4, Se3, Se6, Jb2, Pa4, b5, c2 (9), č. Kb4, Sc4, Pa5, b6, e5, e7 (6).

Originál talentovaného autora obsahuje i zvodnosť (prvý ťah bieleho, vedúci iba zdanlivo k splneniu výzvy). Správne riešenie posielajte do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 2 body.


Upozorňujeme riešiteľov, že III. výkonnostnú triedu v riešení možno získať za správne vyriešenie 10 šachových problémov v hociktorej dlhodobej súťaži v rámci šachových rubrík našej tlače.


K 1. januáru získali III. výkonnostnú triedu títo riešitelia z nášho okresu

MUDr. J. Vrbacký, I. Urgošík – obaja Lúky pod Makytou, P. Lukáč, Ing. M. Žbánek – obaja Lazy pod Makytou, E. Polák, M. Polák – obaja Lysá pod Makytou, J. Slemenský, M. Karas – obaja Lednica, M. Šimo – Dolná Breznica, L. Plšek – Pov. Podhradie, M. Vojtek, J. Poliak – obaja Streženice, P. Podmanický – Púchov, Ing. Š. Svetský, J. Ševčík, Ing. J. Lupták, M. Hanták, I. Jakubík — všetci Nová Dubnica, E. Poruban, J. Drha, Ing. B. Samuhel, M. Gajdoš, Ing. J. Daňo, J. Tomanička, P. Bombek – všetci Dubnica nad Váhom, T. Poruban ml.+st., M. Poruban – všetci Prejta, M. Dohňanský, R. Bakoš, M. Hajdúch – všetci Červený Kameň, M. Buček, V. Buček, P. Behanec – všetci Mikušovce, P. Boško, J. Cíbik – obaja Lednické Rovne, Š. Bielik, Š. Belák, M. Černý, Š. Capák, F. Martaus, J. Kaprálik, F. Vítek – všetci Považská Bystrica, A. Gajdoš, A. Gajdoš, J. Hoštacký, Ing. A. Jankech, CSc., Š. Meliš, M. Antalová – všetci Košeca, M. Hradňanský, D. Hošták, R. Hošták – všetci Orlové, F. Meliš – Ladce, J. Malinovský, P. Gombár, A. Fillo – všetci Beluša. Je to celkom 56 riešiteľov z nášho okresu zo 698 klasifikovaných v ČSSR.

Riešitelia Ing. Podoba, Ing. V. Solovič – obaja Dubnica nad Váhom, P. Kolek, P. Moščovič a Ing. A. Martaus – všetci Považská Bystrica a M. Staňo – Horná Poruba sú nositeľmi II. VT v riešení – v ČSSR je ich 78.

Medzi 28 nositeľmi titulu kandidát majstra športu sú M. Cyprian z Dubnice nad Váhom a M. Cerulík z Novej Dubnice. Titul KMŠ, I. a II. VT je možno získať v celoročnej súťaži časopisu Čs. šach, v jeho prílohe Šachové umění. –MC–


Vzad <<  >> Vpred