Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 1. 1989)


Problém č. 153

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 3. ťahom (12–10)Kontrolná notácia: b. Ka1, Vd2, Ve8, Sa3, Sb1, Jc7, Jd5, Pc3, e7, f5, g3, g5 (12), č. Ke5, Dh7, Ve6, Vf8, Sd8, Sf3, Jb7, Pb5, g6, g7 (10).

Predseda riešiteľskej komisie Sekcie kompozičného šachu VŠZ ÚV ČSZTV prispel do našej rubriky originálom, v obsahu ktorého sú rozpracované témy premena pešiaka a väzba figúry. Riešenie tretieho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať tri body.


Riešenie problému č. 150 (Shinkman) z 30. 12. 1988: 1.b8J+!, 1...V:b8 2.a:b8J+ Kd6 3.c8J+ Ke6 4.d8J+ S:d8 5.e:d8J+ Kf6 6.g8J+ D:g8 7.f:g8J+ V:g8 8.h:g8J mat, ale tiež duál (iné správne riešenie) 7.h:g8J+ V:g8 8.f:g8J mat. Celkom 10 jazdcov sa podieľalo pri matovaní čierneho kráľa.

Knižné odmeny zasielame: Pavlovi Kolekovi z Považskej Bystrice, Marianovi Porubanovi z Dubnice nad Váhom a Tomášovi Bánovčanovi z Púchova.


Partia pre poučenie

Keres – Arlamovský, r. 1950, Caro-Kannová obrana

1.e4 c6 2.Jc3 d5 3.Jf3 d:e4 4.J:e4 Jf6 5.De2 Jbd7? 6.Jd6 mat! –MC–


Vzad <<  >> Vpred