Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(4. 5. 1990)


Problém č. 176

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 3. ťahom (6–12)Kontrolná notácia: b. Kd8, Df1, Ve7, Ve8, Sf8, Ph7 (6), č. Kh8, Df3, Sf7, Jh1, Pb3, c5, c6, d6, d7, e4, f2, g5 (12), mat 3. ťahom.

V trojťažke severomoravského autora možno objaviť typické znaky českej školy – modelové maty. Za správne riešenie desiateho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže môžete získať 3 body. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 174 (Simmonds) z 20. 4. 1990: 1.Sa2! hrozí 2.Vd5 mat, po 1...Sc4, Vc4, Je3, Je5 nasledujú 2.Sc3, Vd3, V5f4, V3f4 mat – 2 body.


Partia pre poučenie

A. Alechin – Tenner, Kráľovský gambit, r. 1911

1.e4 e5 2.f4 Sc5 3.Jf3 (nie 3.f:e5 Dh4+!) d6 4.Jc3 Jf6 5.Sc4 Jc6 6.d3 Sg4 7.Ja4 e:f4 8.S:f4 Jh5 9.J:c5 d:c5 10.Se3 Je5? 11.J:e5 S:d1 12.S:f7+ Ke7 (po 12.Kf8 13.S:c5+ De7 14.S:e7+ a K:d1 bv) 13.S:c5+ Kf6 14.0-0 K:e5 (po Kg5 15.Se3+) 15.Vf5 mat.


Niektorí riešitelia dlhodobej šachovej súťaže objavili v problémoch č. 171 a 174 nepresnosti, ktoré chceme touto cestou uviesť na pravú mieru:

Pri uvedení riešenia problému č. 174 (R. Simonds) doplniť v texte po obrane 1...Vd7 ide duál 2.Sc5 a Sc3 mat – +1 bod. Dvojťažka má i dve vedľajšie riešenia 1.V3f4+ a 1.V5f4+, za čo bolo možné získať 4 body – celkom 7 bodov.

V probléme č. 171 (M. Havel) v obrane 1...Vc2 vychádza po ťahu 1...Jg3 duál 2.Vf2 a J:g3 – 1 bod. Celkom bolo možné získať 5 bodov (4+1). –MC–


Vzad <<  >> Vpred