Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 5. 1991)


Problém č. 191

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 3. ťahom (8–6)Kontrolná notácia: b. Kb5, Vd2, Vd8, Sc4, Sc7, Je4, Jg5, Pf3 (8), č. Ke7, Sd4, Je5, Pc5, f4, g6 (6), mat 3. ťahom.

Trojťažka nášho najčastejšieho prispievateľa originálov je opäť "ušitá" na riešiteľov – okrem správneho má i výber iba zdanlivo dobrých úvodných ťahov a pokračovaní v 2. ťahu. Za správne riešenie môžete získať 8 bodov (za každý variant 1 bod) do riešiteľskej súťaže. Podmienkou je poslať riešenie do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 189 (Brunner) z 25. 4. 1991: 1.Vh4! tempo, 1...K:c5 2.Vgg4 Kc6 3.Vc4 mat, pokus 1.Ve4? nevychádza pre 1...K:c5 2.Vgg4 Kc6 3.Vc4+ Kd7! – 3 body.


Partia pre poučenie

Brown – Friedman, Londýn 1949, Birdová hra:

1.f4 Jf6 2.Jf3 g6 3.e3 Sg7 4.d4 0-0 5.Jbd2 d5 6.Sd3 c5 7.c3 Dc7 8.0-0 c:d4 9.e:d4! D:f4? (Jc6) 10.Je5! De3+ 11.Kh1 Sg4 12.Jdf3 – 1:0 – na 12...S:f3 ide 13.V:f3! –MC–


Vzad <<  >> Vpred