Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 5. 1991)


Problém č. 192

Ján Valuška, Zvolen

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (6–4)Kontrolná notácia: b. Ka1, Df3, Ve2, Sd2, Jf2, Pb2 (6), č. Kc2, Vc6, Vd6, Pa5 (4), mat 2. ťahom.

Majstra športu J. Valušku sme podrobne predstavili pred 10 rokmi pri probléme č. 29. Od tohto obdobia zaznamenal veľké množstvo "medailových" umiestnení v európskych skladateľských súťažiach. Pozoruhodné je, že okrem tradične dobrých dvojťažiek zasiahol i do ostatných žánrov. Svoje skladateľské skúsenosti zúžitkováva každoročne i v dobrých umiestneniach v preboroch republiky v riešení. V praktickom šachu hrá na 1. šachovnici za Caissu Zvolen a uplynulú sezónu sa pričinil o postup tohto 8-členného družstva do II. SNL.

Riešenie problému č. 192 pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom – získať môžete 2 body do riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 190 (Buček) z 8. 5. 1991: 1.Vg2! tempo, 1...Kf3, K:f5, Kh3, Kh5 2.Jf6, De6, Jf2, g4 mat – 2 body.


Partia pre poučenie:

Mazel – Botvinnik, Leningrad 1938, Anglická

1.c4 Jf6 2.Jc3 e6 3.e4 c5 4.f4 (lepšie 4.Jf3 Jc6 5.d4 c:d4 alebo 4.e5 Jg8 5.Jf3 Jc6 6.d4?! c:d4 7.J:d4 J:e5 8.Sf4) 4...Jc6 5.Jf3 d5 6.e5 Jg4 7.c:d5 e:d5 8.Db3? Jb4 9.a3 c4 10.Da4+ Sd7 11.Dd1 Db6! – 0:1 – po 12.De2 ide 12...Jd3+ 13.Kd1 Db3 mat. –MC–


Vzad <<  >> Vpred