Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 6. 1991)


Problém č. 194

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 5. ťahom (10–13)Kontrolná notácia: b. Kf8, Dh2, Va7, Sb1, Se7, Ja6, Jf6, Pb6, e6, h7 (10), č. Kc8, Da1, Vc1, Vh6, Sf3, Jd1, Je1, Pa4, d3, f7, g3, g6, h4 (13).

K úspešnému výsledku v 5. ťahu sa biely dopracuje neustálym vytváraním hrozby matu. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 4 body.


Riešenie problému č. 191 (Burda) z 16. 5. 1991: 1.Vd1! tempo, 1...J:c4 2.K:c4 S ľub. 3.V1d7 mat, 1...Jd3 2.V:d3 (nie 2.Jf7? Se5!) 2...S ľub. 3.V3d7 mat, 1...J:f3 2.Jf7 (nie 2.J:f3? g5!) 2...Se5 3.V1d7 mat, 1...Jg4 2.Jf7 (nie 2.f:g4? f3!) 2...Se5 3.V1d7 mat, 1...Jf7 2.J:f7 Se5 3.V1d7 mat, 1...Jd7 2.Jf7 Se5 3.V1d7 mat, 1...Jc6 2.K:c6 S ľub. 3.V1d7 mat, 1...S ľub. 2.V1d6 (nie 2.S:e5? Sd4!, 2.Jf7 J:c4!, 2.Jf6? K:f6!) 2...ľub. 3.Ve6 mat. Nevychádzajú pokusy 1.Jf6? K:f6!, 1.Jc3? Kf6!, 1.S:e5? K:d8!, 1.Vd3? J:d3! 2.Jf7 Se5!, 1.V1:d4? c:d4! 2.S:e5 K:d8! = 8 bodov (každý variant = 1 bod).

Riešenie problému č. 192 (Valuška) z 23. 5. 1991: 1.Ve6! hrozí 2.Dd1 mat, 1...V:d2, K:d2 2.V:c2, Dd1 mat. Pokusy 1.Ka2?, 1.Dh1?, 1.Ve3?, 1.Sh6? nevychádzajú pre 1...a4!, Kb3!, V:d2!, Vd2! = 2 body. –MC–


Vzad <<  >> Vpred