Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 6. 1991)


Problém č. 196

Ján Valuška, Zvolen

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (6–7)Kontrolná notácia: b. Ka1, Va5, Ve5, Jb5, Jd5, Pc2 (6), č. Kc4, Ja4, Je4, Pb4, c3, c5, d4 (7).

Zámena 2 matov po zhodných obranách vo zvodnosti a v riešení je zakomponovaná do problému č. 196. Symetria sa dá porušiť rôzne – nájdete ťah vedúci k riešeniu 2. ťahom? Za správne vyriešenie posledného problému dlhodobej riešiteľskej súťaže môžete získať 2 body. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 194 (Burda) z 6. 6. 1991: 1.Sc2! hrozí 2.Vc7 mat, 1...De5 2.S:a4 (hrozí 3.Sd7 mat) 2...D:e6 3.Dh3 (hrozí 4.D:e6, Sc6, Sd7) 3...D:h3 4.Sc6 (hrozí 5.Va8, b7, Vc7 mat) 4...S:c6 (V:c6) 5.Vc7 (b7) mat, 2...Sc6 3.b7+ S:b7 4.Sd7 mat, 2...Db5 3.S:b5 Vc6 4.b7 mat, 1...Sb7 2.Dh1 (hrozí 3.Db7 mat) 2...g2 3.Dh2 (hrozí 4.Dc7, Db8 mat) De5 4.D:e5 V:c2 (S:a6) 5.Db8 (Dc7) mat, 1...Dc3 2.S:a4 (hrozí 3.Sd7 mat) Dc6 3.S:c6 (hrozí 4.Va8, Vc7, b7 mat) 3...S:c6 (V:c6) 4.Vc7 (b7) mat, po 1...V:c2 2.D:c2+ Dc3 vychádza duál 3.D:c3+ J:c3 4.Vc7 mat a 3.Vc7+ D:c7 4.D:c7 mat, tento sa nebodoval – je tzv. neškodlivý, je vo variante končiacom matom už v 4. ťahu. Pokusy: 1.Dd2? De5! 2.D:c1+ Jc2!, 2.D:h6 Db8! 3.D:c1+ Jc2! 4.h8D D:a7+!, 1.Sc5? De5!, 1.Dh3? Jf2! 2.e:f7+ J:h3 3.Kg8 D:f6! = 4 body.


Vzad <<  >> Vpred