Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 6. 1991)


Problém č. 195

Leopold A. Mitrofanov

I. cena

Memoriál Š.Rustaveli-800

Večernij Tbilisi 1967

Biely vyhrá (7–5)Kontrolná notácia: b. Ka5, Ve4, Pa6, b5, d5, g6, h5 (7), č. Ka7, Sd6, Je5, Jf3, Ph2 (5).

Osamotená biela veža by proti 3 ľahkým figúram čierneho dlho neodolávala. Biely však má na obidvoch krídlach spojených pešiakov a tí rozhodnú. Ako "bomba" pôsobí 7. ťah bieleho – v konečnom dôsledku pripraví výhru už v 9. ťahu! Riešenie predposledného problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom – za správny a celý obsah môžete získať 5 bodov.


Riešenie problému č. 193 (Páros) z 30. 5. 1991: a) 1.Jb4 Ke7 2.g4 De4 mat, b) 1.Je4 De1 2.Sg4 Df4 mat = 4 body (2+2).


Partia pre poučenie

Chapman – Halliwell, Ilford 1953, Holandská

1.c4 e6 2.Jf3 f5 3.g3 Jf6 4.Sg2 Se7 5.0-0 0-0 6.d4 d5 7.c5 (lepšie bolo 7.Jc3 alebo Dc2) 7...Je4 8.Je5 Jd7 9.f4 De8 10.Jbd2? Jd:c5! 11.d:c5? S:c5 12.Kh1 J:g3+! 13.h:g3 Dh5+ 0:1. –MC–


Vzad <<  >> Vpred