Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(4. 7. 1991)


Problém č. 197

Konrad Bayer

The Era 1856

424 Leipziger Illustrirte Zeitung

16.08.1851

Mat 9. ťahom (8–10)Kontrolná notácia: b. Kc5, Dd8, Va4, Vb4, Jf5, Sh5, Pd3, f2 (8), č. Kh7, Df7, Vf3, Sd1, Sh2, Je2, Pd5, e6, f6, g6 (10).

Praktickí šachisti poznajú "nesmrteľnú" partiu odohranú medzi Anderssenom a Kieseritským v roku 1851.

Aj kompozičný šach má svoju "večne zelenú" úlohu – zložil ju olomoucký rodák Konrad Bayer. Aby mohol biely splniť výzvu pod diagramom, musí previesť paradox – zbaviť sa všetkých svojich figúr.

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom – dvoch správnych odmeníme knihami.


Riešenie problému č. 195 (L. Mitrofanov) z 13. 6. 1991: 1.b6+! Ka8 2.Ve1 J:e1 3.g7 h1D 4.g8D+ Sb8 5.a7 Jc6 6.d:c6 D:h5! 7.Dg5! D:g5 8.Ka6 S:a7 9.c7! a biely vyhrá = 5 bodov.

Riešenie problému č. 196 (Valuška) z 27. 6. 1991: 1...Ja4~ 2.Jb6#, 1...Je4~ 2.Jd6#, 1...b3 2.Ja3#, 1...d3 2.Je3#, 1.Ka2? 1...b3+!, 1.Kb1? 1...Jd2+!, 1.Vh5? 1...Jg5!, 1.Vg5? 1...J:g5!, 1.Vf5! tempo, 1...Ja4~ 2.Jb6#, 1...Je4~ 2.Jd6#, 1...b3 2.Ja3#, 1...d3 2.Je3#.

Riešenie problému č. 197 (Bayer) z 4. 7. 1991: 1.Vb7 D:b7 2.S:g6+ K:g6 3.Dg8+ K:f5 4.Dg4+ Ke5 5.Dh5+ Vf5 6.f4+ S:f4 7.D:e2+ S:e2 8.Ve4+ d:e4 9.d4#.


Partia pre poučenie

Flohr – Gilg, r. 1934, Nimcovičová indická

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d5 5.c:d5 D:d5 6.e3 (lepšie je Jf3 alebo Sd2) 6...0-0 7.Jge2 c5 8.Sd2 Dd8 9.a3 c:d4 10.J:d4 Sa5 11.Se2 Sb6 12.Jf3 Jc6 13.0-0 De7 14.Vfd1 e5 15.Jg5 h6? (g6?!) 16.Jd5! 1:0. –MC–


Vzad <<  >> Vpred