Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(30. 5. 1991)


Problém č. 193

Dr. György Páros

I. cena

Memoriál Neukomm 1958

Magyar Sakkélet 04/1959

Pomocný mat 2. ťahom (7–12)

b) Jc3 na e2Kontrolná notácia: b. Kf8, Dc6, Vb5, Vh5, Jc3, Pd6, f6 (7), v pozícii b) Jc3 na e2!, č. Ke5, Dh7, Va4, Vh4, Sf5, Jc5, Jd5, Pb6, e6, f7, g5, h6 (12).

Pomocný mat väčšina riešiteľov už rieši rovnako dobre ako dvojťažku. Diagram č. 193 je vylepšený o tzv. "dvojča" – naši riešitelia majú za úlohu riešiť 2 pozície: a) základnú = diagram č. 193, b) zmenenú = biely jazdec je premiestnený na pole e2 (nie c3). Za ich správne vyriešenie môžete získať 4 body (2+2), menej skúseným pripomíname, že začne čierny a pomôže bielemu, aby mu dal mat 2. ťahom (1. čierny – biely 2. čierny – biely = mat). Riešenia pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Priebežné poradie v dlhodobej súťaži

26 bodov: M. Gombár, Púchov, P. Kolek, Považská Bystrica, Ing. J. Ľupták, Nová Dubnica, J. Malinovský, Beluša, D. Orgoň, Dubnica.

16 bodov: M. Šimo, Dolná Breznica,

15 bodov: V. Buček, Mikušovce. –MC–


Vzad <<  >> Vpred