Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 12. 1974)


Problém č. 129

Jevhen Bohdanov

VI. cena

Šahs 1973

Mat 2. ťahom (5+2=7)

A. diagram B. Jd8–d2Kontrolná notácia: bKh1 Dc3 Sh4 Jb3 Jd8 (5), čKb5 Pa5 (2) – dvojťažka.

V Horizonte č. 9 sme písali o najjednoduchšej zámene s opakovaním – tzv. recipročnej. Je zrejmé, že pri zvýšení počtu variantov v takýchto zámenách stúpne aj ich skladateľská náročnosť. Preto až 22 rokov (1950) trvalo, kým sa po prvýkrát na svete podarilo slovenskému problémistovi Ľudovítovi Lačnému spracovať tzv. cyklickú zámenu troch matov (aA, bB, cC – aB, bC, cA). Málokto preto dúfal, že sa túto tému podarí spracovať aj v miniatúrke. Tento husársky kúsok sa podaril mladému ukrajinskému problémistovi Bohdanovovi, ktorého prácu dnes reprodukujeme (v každom riešení treba porovnať maty po obranách 1...Ka5, Ka6, c5). Riešenie zašlite do 20. decembra t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 126 (Buglos). Zdanlivé hry 1...Kd6, Ke5 2.Dd4, Dc5 mat. Po úvodníku 1.Se3 hr. 2.Dd4 (c5) mat, sa po týchto obranách maty recipročne zamenia: 2.Dc5, Dd4 mat. Škoda, že oba maty vychádzajú už v hrozbe.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Marek Viliam, Vrbové a Vilém Košťál, Vratimov.


Vzad << >> Vpred