Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 11. 1974)


Problém č. 128

Voldemārs Mačs

3. pochvalná zmienka

Šachmaty v SSSR 1948

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKb4 Da1 Ja4 Jb5 (4), čKa6 Jc8 Pb7 (3) – dvojťažka.

Celému svetu sú dnes známe veľké úspechy lotyšských šachistov, najmä exmajstra sveta Michaila Tala. Menej ľudí však vie, že v Rige vydávajú už 16 rokov samostatný šachový dvojtýždenník "Šahs", ktorý vychádza aj v ruštine pod názvom "Šachmaty". Osobitne veľký význam má tento časopis pre propagáciu problémového šachu. Možno ho preto odporúčať všetkým tým čitateľom našej rubriky, ktorí sa chcú v tomto odvetví šachu zdokonaliť a získať prehľad o svetovej tvorbe. V dnešnej ukážke z ich tvorby je spracovaná predĺžená obrana čierneho jazdca s využitím blokovania poľa čiernemu kráľovi. Riešenie zašlite do 15 dní od vyjdenia časopisu na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 125 (Mikan). 1.Dd6 S:f3 hrozí 2.Df3 mat, 1...Kh4, Sh4, Sc7 2.Dh6, Jg1, Dh6 mat. Tri modelové maty. Škoda, že v úvodníku berie dáma čiernemu kráľovi voľné pole.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Jozef Tomanička, Dubnica n. Váhom a Anton Kniebügl, Bratislava.


Vzad << >> Vpred