Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 10. 1974)


Problém č. 127

Ján Valuška

I. cena

Karpáti Igaz Szó, 1968

Mat 2. ťahom (6+1=7)

A. Diagram B. Pg3–c3Kontrolná notácia: bKe8 Va4 Vh6 Pb3 f3 g3 (6), čKe5 (1) – dvojťažka.

O vzájomnej zámene dvoch matov v miniatúrke, o ktorej sme sa zmienili v našej rubrike v predošlom čísle, bol k tejto problematike venovaný v poslednom čísle (157–160) juhoslovanského časopisu Problém veľký článok. Jeho autormi sú dvaja poprední sovietski problémisti – Sergej Šedej a Nikolaj Locker, ktorí na túto tému zozbierali 40 príkladov! Nás najviac teší, že štvrtina je od slovenských problémistov. Zvolenčan Ján Valuška je zastúpený šiestimi vlastnými úlohami. V dnešnej ukážke z jeho tvorby je vzájomná zámena spracovaná na ťahy čierneho kráľa vzhľadom ku každému dvojníku. O vysokej originalite tejto práce svedčí aj vysoké vyznamenanie, ktoré táto úloha získala na známom turnaji v ZSSR. Riešenie zašlite do 15 dní od vyjdenia časopisu na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 124 (Jakab). "Biely na ťahu": 1...K:c1 2.Da1 mat. Rieši 1.Kc3 tempo, 1...K:c1, Ka1 2.Df1, Kc2 mat. Zámena jedného matu s echom.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Ján Jurčo, Važec a Bohuš Stoklasa, Hranice na Morave.


Vzad << >> Vpred