Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 9. 1974)


Problém č. 126

János Buglos

3. čestné uznanie

Magyar Sakkfeladvány Társaság, 1952

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKb7 Da7 Sf5 Sg5 Pg4 (5), čKd5 Pb3 (2) – dvojťažka.

Zámeny hier, v ktorých fázy obsahujú rovnaké obrany a maty, no líšia sa ich vzájomným priradením, nazývame zámenami s opakovaním. Najjednoduchším druhom takejto zámeny je zámena s opakovaním vo dvoch variantoch – čiže recipročná zámena (aA, bB – aB, bA, kde malými písmenami a, b sme označili obrany, veľkými A, B maty, varianty aA, bB, aB a bA a pomlčka oddeľuje jednotlivé fázy). I keď schému tejto úlohy objavil taliansky problémista A. Mari (1892–1953) už v roku 1928, trvalo plných 24 rokov, kým túto myšlienku spracoval v miniatúrke ako prvý maďarský problémista János Buglos (zdanlivé hry 1...Kd6, Ke5 2.Dd4, Dc5 mat). Riešenie zašlite do 15. októbra t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 123 (Grin). Takmer na každý ťah bielej dámy je pripravená obrana 1...Sg2! Skúsme preto 1.Db2? hr. 2.h8D mat, 1...Sg2 2.D:g2 mat, no po 1...Se4! matu niet. Preto úlohu rieši iba 1.Da8 hr. 2.h8D mat, 1...Sg2 2.D:g2 mat. Vtipná práca.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Klára Strmeňová, Prievidza a Beáta Kováčová, Banská Štiavnica.


Vzad << >> Vpred