Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 6. 1974)


Problém č. 123

Alexandr P. Grin

Šachmaty v SSSR 1964

Mat 2. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: bKa1 Dh8 Vg4 Ph7 (4), čKh1 Sb7 (2) – dvojťažka.

Vynikajúce šachové problémy, tak znie v preklade názov novej knihy jedného z najznámejších sovietskych problémistov – A. P. Guľajeva, píšuceho pod pseudonymom Grin. Kniha obsahuje 149 šachových úloh a štúdií. Každá z nich má veľmi vtipný názov. Ako napríklad aj naša dnešná ukážka – "Čo sa sníva šachovému skladateľovi". Autor nazval túto miniatúrku s prekvapujúcim úvodníkom tak preto, lebo ju vraj nezložil, ale prisnilo sa mu o nej. Riešenie zašlite do 15. júla t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 120 (Schlechter). 1.Da6 tempo, 1...K:d2, Kb2, c:d2 2.Dh6, Jd3, Da1 mat. Pozoruhodná miniatúrka s prekvapujúcim úvodníkom – perla z tvorby známeho šachového veľmajstra, ktorý zložil celkove asi 300 úloh.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Karol Holý, Nová Baňa a František Zajac, Prešov.


Vzad << >> Vpred