Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 5. 1974)


Problém č. 122

Wouter Jakob Gregorius Mees

4. čestné uznanie

Probleemblad 1969

Mat 2. ťahom (6+1=7)

A. Diagram B. Sa8–g8Kontrolná notácia: bKd4 Sa8 Se7 Jd6 Pd7 f7 (6), čKe6 (1) – dvojťažka.

Dvojťažky s príbuznými pozíciami, ktoré obyčajne vzniknú premiestnením jedného (zriedkavejšie i viacerých) kameňa, sa nazývajú dvojníky. Dôležité je, aby riešenie oboch dvojníkov bolo rôzne a navyše, aby obsah jednotlivých pozícií tematicky súvisel (blokovanie polí, zámena matov alebo obrán, apod.). V dnešnom dvojníku takmer neznámeho holandského problémistu sa v oboch pozíciách bieli pešiaci môžu premeniť na ľubovoľný kameň. Iste ľahko už prídete teraz na to, v čom spočíva pointa tejto pozoruhodnej dvojníkovej miniatúrky. Riešenie zašlite do 15. júna t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 119 (Sorokin a Moutecidis). Zdanlivé hry 1...Sd5, Jc5 2.D:d5, Db2 mat. Po úvodníku 1.Jd7 hrozí 2.De5 mat, sa oba predúvodníkové maty zamenia: 1...Sd5, Jc5 2.Db2, D:c5 mat. Polorecipročná zámena dvoch matov v miniatúrke.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Ladislav Holubecký, Košice a Vojtech Pócsik, Veľký Cetín.


Vzad << >> Vpred