Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 4. 1974)


Problém č. 121

Samuel Loyd

Buffalo Commercial Advertiser

1880

Mat 2. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: bKe4 Dg4 Vc8 Jd5 (4), čKd6 Pg5 (2) – dvojťažka.

Prinášame dnes ďalšiu pozoruhodnú dvojťahovú miniatúrku Samuela Loyda (1841–1911), ktorá má prekvapujúci úvodník. Takáto "typická loydovka" s vtipným úvodníkom pri takom malom počte figúr znamená už aspoň polovicu úlohy – pôsobí ako dobrý vtip. Výnimkou nie je ani č. 121. Riešenie zašlite do 15. mája t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 118 (Loyd). Zdanlivá hra 1...K:e8 2.De7 mat. 1.Dg4 tempo. 1...K:e8, Kf6, Sg7, Sf6 2.Dg8, Vf8, De6, Dg8 mat. Zámena jedného matu, blokovanie polí g7 a f6 strelcom, nenápadný úvodník – to sú klady tejto skvelej miniatúrky.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Mária Balážová, Horné Orešany a Tibor Huťka, Krpeľany.


Vzad << >> Vpred