Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 3. 1974)


Problém č. 120

Carl Schlechter

Allgemeine Sportzeitung 1908

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKf1 Dh6 Jd2 Jf2 (4), čKc1 Pc2 c3 (3) – dvojťažka.

Je len málo takých šachistov, o ktorých možno smelo povedať, že dosiahli vynikajúce úspechy v praktickom a problémovom šachu. K týmto výnimkám patrí rozhodne vynikajúci rakúsky veľmajster –Carl Schlechter (2. 3. 1874 – 27. 12. 1918). Okrem množstva turnajových víťazstiev vyzval roku 1910 vtedajšieho majstra sveta Dr. E. Laskera na 10-partiový match o titul majstra sveta v praktickom šachu, ktorý skončil nerozhodne 1:1 pri 8 remízach (Lasker vyrovnal až v poslednej partii). Majstrom sveta ostal Lasker. Riešenie zašlite do 20. apríla t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 117 (Locker). Zvodník 1.Df7? tempo, 1...Kd6, Ke4 2.Jc4, De6 mat, viazne na 1...c5! Rieši 1.Sc5 tempo, 1...Kf4, Kd5 2.Jd3, Df5 mat. Voľná zámena s dvojicou modelových matov, ktoré vytvárajú echo. Úloha právom získala 4. pochvalnú zmienku na turnaji Šachového umenia 1969.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Vladimír Miške, Hradište a Jozef Čelko, Most na Ostrove.


Vzad << >> Vpred