Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 2. 1974)


Problém č. 119

Jevgenij Pavlovič Sorokin a

Pavlos Moutecidis

1. čestné uznanie

L'Echiquier Belge 1972

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKd2 Db5 Jb6 Pd3 (4), čKd4 Sa2 Je6 (3) – dvojťažka.

Sovietsky zväz patrí k veľmociam nielen praktického, ale aj problémového šachu. V poslednom čase sa čoraz viac objavujú spoločné úlohy sovietskych problémistov a zahraničných skladateľov, čím sa ešte viac rozvíja družba a priateľské vzťahy medzi národmi i na tomto poli. V dnešnej spoločnej práci sovietskeho autora Sorokina a gréckeho Moutecidisa, ktorá dokonca získala vyznamenanie na turnaji známeho belgického šachového mesačníka, všimnite si predovšetkým zdanlivé 1...Sd5, Jc5 2.D:d5, Db2 mat. Po správnom úvodníku sa oba maty zamenia. Riešenie zašlite do 20. marca 1974 na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 116 (Langstaff a Mortimer). "Biely na ťahu": 1...Kh5, g3 2.Dh8 mat. Vyčkávacieho ťahu však niet a preto po úvodníku 1.De3 tempo sa už oba predúvodníkové maty zamenia: 1...Kh5 2.Dg5 mat a 1...g3 2.Dh6 mat. Výborná miniatúrka – veď dá sa vytvoriť niečo viac so 4 kameňmi?

Odmenu za správne riešenie dostanú: Ján Žipaj, Soľ a Jozef Burkuš, Košice.


Vzad << >> Vpred