Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 1. 1974)


Problém č. 118

Samuel Loyd

85 Lynn News, 21. 12. 1859

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKd6 Dh4 Ve8 Pe4 (4), čKf7 Sh8 Pe5 (3) – dvojťažka.

Samuel Loyd (30. 1. 1841 – 11. 4. 1911) – jeden z najoriginálnejších a najostrovtipnejších šachových skladateľov všetkých čias. Patrí k tým autorom, ktorých takmer všetky úlohy patria ku klenotom šachových skladieb. Niet sa preto čo čudovať, že ich tak často reprodukujú. Loyd patril aj k veľkým obdivovateľom miniatúrnych úloh a sám ich zložil asi 100. Niekoľko z nich je aj dvojťažiek. Jednu z nich, asi menej známu, sme vybrali pre vás. Dúfame, že ako každá "loydovka", i tá dnešná sa vám bude páčiť. Riešenie zašlite do 20. februára 1974 na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 115 (Latzel). Pokusy 1.Jc3?, Jd2?, Jf2?, J:g3?, Jf6?, J:d6?, Jc5? viaznu postupne na 1...Kd4!, Ke6!, g:f2!, Kf4!, d5!, g2!, d:c5! Rieši iba 1.Jg5 hrozí 2.De4 mat, 1...d5 2.Df6 mat. Vynikajúca úloha, ktorá právom bola zaradená aj do Albumu FIDE 1956–58.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Branislav Grgurič z Trenčína a František Janko z Nových Zámkov.


Vzad << >> Vpred