Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 7. 1974)


Problém č. 124

Árpád Jakab

Good Companion 1922

Mat 2. ťahom (3+2=5)Kontrolná notácia: bKd3 Df6 Jc1 (3), čKb1 Pf7 (2) – dvojťažka.

Dnešnej miniatúrke sa potešia hlavne milovníci prekvapujúcich úvodníkov a zberatelia dvojťahových miniatúrok s modelovými matmi. Skúsenejším riešiteľom iste neunikne, že pred úvodníkom na jediný ťah čierneho kráľa 1...K:c1 je pripravený 2.Da1 mat. Ako si poradí biely s čiernym – to už bude vaša úloha. Riešenie zašlite do 15. augusta t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 121 (Loyd). Čierny kráľ je v pate, a preto mu biely musí nejaké pole uvoľniť. Kto by čakal, že to bude práve ťah 1.Kf5 tempo? Čierny kráľ má potom dve možnosti: 1...Kd7, K:d5 2.Ke5, Dd1 mat. Je to jedna z úloh, ktoré nepotrebujú komentár.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Štefan Kandalec, Žilina; Tibor Klimant, Levice.


Vzad << >> Vpred