Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 8. 1974)


Problém č. 125

Ing. Ilja Mikan

Stráž lidu 1953

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKh7 Dd3 Je2 Pf3 (4), čKh3 Sd8 Sg2 (3) – dvojťažka.

Už viac ako tisíc rokov sú známe šachové úlohy, ktorých maty majú v sebe akúsi zvláštnu jemnosť, spočívajúcu v tom, že každé pole okolo čierneho kráľa je kryté jediným spôsobom. Ak navyše pri takomto "čistom" mate je splnená ďalšia požiadavka, podľa ktorej sa na vytváraní matu majú zúčastňovať všetky biele kamene (s možnou výnimkou kráľa a pešiakov), hovoríme o mate "modelovom". Kultu modelových matov sa hovorí tiež "česká škola úlohová". Autor dnešnej miniatúry patrí k najväčším svetovým znalcom tejto školy. V jeho úlohe nájdete tri modelové maty. Riešenie zašlite do 15. septembra t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 122 (Mees). Pozícia A: 1.d8S!! K:e7 2.f8J mat. Pozícia B: 1.d8V!! K:e7 2.f8D mat. Premena pešiakov na slabšie kamene spracovaná vo forme dvojníka. Elegantný hlavolam!

Odmenu za správne riešenie dostanú: Milan Mižovič, Ružomberok a František Hadušovský, Hrabušice.


Vzad << >> Vpred