Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(5.8.2006)


Skladba č. 349

Juraj Brabec a Vasyľ Ďačuk

PAT A MAT 6.2006

Mat 2. ťahom (10–7)Koncom júna vyšlo 53. číslo známeho časopisu PAT A MAT. Na 32 stranách formátu A5 obsahuje výsledok súťaže dvojťažiek za rok 2004, nekrológ za Ladislavom Salaiom starším, jeden odborný článok, výbery skladieb domácich a zahraničných autorov, vypísania skladateľských súťaží a ďalšie materiály, včítane 44 originálnych skladieb s riešením (jedna z nich, od dvojice slovenského a ukrajinského skladateľa, je na dnešnom diagrame). Predplatné na ročník časopisu (4 čísla) je 200 Sk, záujemcovia sa môžu prihlásiť na adresu našej rubriky.

Prvýkrát na Slovensku sa uskutočnila šachová riešiteľská súťaž v televízii, a to v rámci teletextu Markízy. V 15-kolovej súťaži na 30 úloh (väčšinou zakončení partií) v jarných mesiacoch zvíťazil Marek Holeva z Nitry pred Bedrichom Formánkom z Bratislavy. Obaja získali plný počet bodov, ale Holeva mal kratší čas (počítaný na dni). Súťaž bude pokračovať na jeseň.

Kontrolná notácia: b. Kd8 Db6 Vd3 Vg2 Se8 Jc5 Jg6 Pd5 e6 g5 (10), č. Kf5 Ve5 Jh3 Pb7 e3 e7 h5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Do tematického obsahu patria zvodnosti 1.Vd4? a 1.Db4?. Celé riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 348 (Labai – mat druhým ťahom): Zvodnosť 1.Df7? (A) hrozí 2.V:f4 (B) mat, 1...Kg4 2.Dg6 (C) mat, 1...Dg4 2.Sh4 (D) mat, 1...Df3! (po iných obranách dámou 2.Dh5 mat), riešenie 1.Sh4 (D) hrozí 2.Dg6 (C) mat, 1...Kg4 2.V:f4 (B) mat, 1...Dg4 2.Df7 (A) mat. Spojenie recipročného hrozbového paradoxu ("le Grand") s neparadoxnou recipročnou zámenou prvého ťahu a matu (niekedy "Salazar"). (ff)


Vzad <<  >> Vpred