Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(22.7.2006)


Skladba č. 348Zoltán Labai

II. cena

JT Problemista 1997

Mat 2. ťahom (8–4)Pribúdajúce úspechy slovenských šachových skladateľov v 60. a 70. rokoch minulého storočia viedli celkom prirodzene k myšlienke vydávať monografické brožúry s ich tvorbou. Začalo sa to Alexandrom Pitukom (1974) a pokračovalo Ľudovítom Lačným (1980), Bedrichom Formánkom (1983), Ladislavom Salaiom st. (1984), Jánom Valuškom (1984), Jurajom Brabcom (1988), Karolom Mlynkom (1994), Ľudovítom Lehenom (1995), Zoltánom Labaiom (2000-2003) a ešte raz Alexandrom Pitukom (2005). Z tejto série sa trochu vymyká Michal Hlinka, ktorý r.2002 vydal svoju tvorbu formou učebnice štúdií. A osobitným prípadom je kniha Petra Gvozdjáka z r.2000, obsahujúca medzi iným 273 skladieb autora a 57 skladieb Emila Klemaniča. Na rade by mali byť Andrej Ančin, Jaroslav Hronec, Jozef Taraba – a zo žijúcich predovšetkým Štefan Sovík, ale aj viacerí ďalší...

Kontrolná notácia: b. Kf8 De8 Ve4 Ve6 Sf6 Pe3 e7 g2 (8), č. Kf5 Dd1 Pd6 f4 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Do tematického obsahu patrí zvodnosť 1.Df7?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 347 (Mangalis – mat tretím ťahom): 1.Jb1 hrozí 2.Ja3+ b:a3 3.Dc3/D:b3 mat, 1...V1d3 2.S:e2! (D:e2?) hrozí 3.Jd2 mat, 2...Jf3 3.Dc1 mat, 1...V4d3 2.D:e2! (S:e2?) hrozí 3.Jd6 mat, 2...Sg3 3.Sd5 mat (a bezvýznamné varianty 1...Jd3 2.D:d4+, 1...V:b1 2.S:d4, 1...Jc2 2.D,S:e2+ atď.). Zaujímavá stratégia dvoch hlavných variantov: svojím druhým ťahom biely priviaže čiernu vežu, ale zároveň aj vlastnú figúru, čierny v druhom ťahu túto figúru odviaže a umožní jej matovať vďaka väzbe vlastnej figúry. (ff)


Vzad <<  >> Vpred