Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(12.8.2006)


Skladba č. 350Thomas R. Dawson

Čas 1921

Mat 3. ťahom (5–4)Občas sa aj v šachovej partii prihodí, že jeden zo súperov má na šachovnici dve dámy (jednu premenenú z pešiaka a požičanú od vedľajšieho stola), ale pochybujeme, že by existovala partia s tromi jazdcami jednej farby, a sme na 100 % presvedčení, že sa ešte nevyskytol prípad výpožičky veže alebo strelca. V kompozičnom šachu je to ináč, lebo autori majú takmer absolútnu voľnosť vo výbere materiálu. Jednou z možností je použitie celej série premenených figúr na uskutočnenie náročných tematických komplexov, ale zaujímavé námety poskytujú "premenené" figúry aj v málokameňových skladbách. Dokonca ani niektorí významní skladatelia neobišli tento žáner, ako ukazuje štvorstrelcová trojťažka veľkého priekopníka exošachu, Angličana Thomasa Raynera Dawsona (1889-1951):

Kontrolná notácia: b. Kh7 Sc5 Sf4 Sf5 Sh5 (5), č. Ke1 Pa5 f7 h4 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 349 (Brabec a Ďačuk – mat druhým ťahom): Zvodnosti 1.Vd4? hrozí 2.Jh4 a J:e7 mat, 1...V:e6, J:g5 2.D:e6, Vf4 mat, 1...Ve4!, 1.Db4? s tými istými hrozbami 1...Ve4, J:g5 2.D:e4, Df4 mat, 1...V:e6!, riešenie 1.Dc7 hrozí 2.D:e5 mat, 1...Ve4, V:e6 2.J:e7, Jh4 mat (1...V:d5+ 2.V:d5 mat). Ideou sú tzv. hrozbové paradoxy, keď vo zvodnostiach ťahy čierneho Ve4 a V:e6 bránia hrozbám Jh4, J:e7, ale v riešení uvedené hrozbové maty práve umožnia. Do tejto schémy zapadajú zámeny matov D:e6 a D:e4, zatiaľ čo zámena matu po 1...J:g5 je "navyše". (ff)


Vzad <<  >> Vpred