Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(13.1.1956)Šachový prebor Európy

Na kongrese FIDE v Göteborgu vypísali súťaž o prebor Európy. V tejto súťaži hrajú desaťčlenné družstvá jednotlivých štátov. Do prvého ročníka sa prihlásilo 12 štátov, ktoré rozdelili do štyroch skupín. Z každej skupiny postupuje víťazné družstvo do finále. Do Vianoc 1955 sa skončila iba skupina D, v ktorej sa stalo víťazom mužstvo NSR. V skupina A i v celej súťaži je favoritom mužstvo SSSR. Jeho výhra nad Poľskom 17:3 bola ďalším dôkazom vysokej úrovne sovietskej šachovej školy. V skupina B rozhodol o postupujúcom družstve výsledok zápasu ČSR-Rakúsko, lebo obidve družstvá zvíťazili nad Holandskom. Tento zápas sa hral v Prahe na sklonku minulého roku a pri uzávierke tohto čísla výsledok zápasu ešte nebol známy. V skupina C ja favoritom družstvo Juhoslávie, lebo ani Rumunsko ani Francúzsko nemá tak vyrovnané družstvo. Poľutovaniahodné je, že niektoré štáty, ako napríklad Maďarsko, sa do tejto súťaže neprihlásili.

Okrem zúčastnených štátov sa prejavil záujem o medzinárodné merania síl reprezentačných mužstiev aj u iných štátov, takže v Európe dochádza k zaujímavým medzištátnym stretnutiam. Takéto stretnutia si vybojovalo NDR s Dánskom. V dvojkolovom stretnutí zvíťazili Nemci pomerom 13½ : 6½. Z tohto stretnutia vybrali sme si dve partie.

B. Andersen-B. Koch. Jediná výhra Dánska v prvom kole. 1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.Sf4 Sg7 5.e3 0-0 6.Vc1 c5 7.d:c5 Da5 8.c:d5 Je4 9.Dc2 J:c3 10.b:c3 D:c5 11.e4 f5 12.Se3 Da5 13.Sd3 f:e4 14.S:e4 Jd7 15.Jf3 Jf6 16.0-0 J:e4 (Čierny si zvolil ostrý variant, ale bielemu sa podarilo udržať lepšiu hru. Pre čierneho bolo výhodnejšie uspokojiť sa s ťahom J:d5, ale ani vtedy by nestál dobre pre 17.Sd4.) 17.D:e4 Sf5 18.D:e7 Vf7 19.Dh4 D:d5 20.Jg5 Sf6 21.Sd4! (Nepríjemný ťah, ktorý zaručuje bielemu veľkú iniciatívu. Pomerne najlepšiu odpoveď našiel ešte čierny.) 21...Sh3 22.D:h3 S:g5 (Lepšie bolo brať dámou.) 23.Vce1 D:a2 24.Ve6! Dc2 (Obrana proti hrozbe V:g6+.) 25.Vfe1 Vaf8 26.Ve8 Sf6? (Rozhodujúca chyba. Nevyhnutné bolo Df5.) 27.V:f8+ K:f8 (Po 27...V:f8 29.De6+ Kg7 30.De7+ biely dobíja strelca.) 28.Dh6+ a čierny sa vzdal pre nezabrániteľný mat.

V partii Gemzöe-Franz došlo k zaujímavej pešiakovej koncovke, ktorú čierny pri poslednej výmene ohodnotil v svoj prospech, ale biely sa ubránil. 1.d4 e6 2.e4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 c5 5.Sd2 a6 6.a3 S:c3 7.S:c3 c:d4 8.S:d4 Jc6 9.Jf3 Jge7 10.Sd3 J:d4 11.J:d4 Jg6 12.Jf3 Dc7 13.De2 f6 14.S:g6+ h:g6 15.0-0-0 Kf7 16.h4 Sd7 17.Vhe1 Vac8 18.c3 Dc4 19.Vd4 D:e2 20.V:e2 Sb5 21.Ved2 Sf1 22.g3 b5 23.e:f6 g:f6 24.Je1 Sc4 25.f4 e5 26.f:e5 f:e5 27.Vf2+ Kg7 28.Vdd2 a5 29.Jc2 Vhd8 30.Kb1 Vc7 31.Je3 d4 32.c:d4 e:d4 33.J:c4 b:c4 34.Vf4 d3 35.Vf3 Ve8 36.Kc1 Ve1+ 37.Vd1 Ve2 38.Vd2 Vce7 39.Vf1 Ve1+ 40.V:e1 V:e1+ 41.Vd1 V:d1+ 42.K:d1 Kf6 43.g4 a4 44.Kd2 Ke6 45.Kc3 (Prehrávalo by 45.Ke3 Ke5 46.Kf3 Kd4! 47.h5 g:h5 48.g:h5 c3 49.h6 c:b2 50.h7 b1D 51.h8D+ pre voľného pešiaka.) 45...Ke5 46.h5 g:h5 47.g:h5 Kf5 48.b4! c:b3 e.p. 49.K:d3 a pre patové obraty čierny nemôže uplatniť prevahu pešiaka.

Na vedľajšom diagrame prinášame jednu z prvých tvorieb známeho lotyšského skladateľa. Všimnime si, že riešenie obsahuje prvky veľmi násilné. Celé postavenie má charakter skôr partiový než štúdiový. Riešenie zašlite do 31.1.1956 na adresu: Bratislava, pošt. priehr. 1006, s označením "Šachy".

Mesačne päť riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


2. Janis Betinš

Tidskrift för Schack 1890

Biely na ťahu vyhráVzad <<  >> Vpred