Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(6.1.1956)Ján Šefc

Nový preborník ČSR v šachu patrí k tým šachistom, ktorí sa so šachovou hrou zoznámili ešte cez stredoškolské štúdiá. Majster Ján Šefc už ako mladý študent na košickej škole mal veľký záujem o kráľovskú hru. Zo začiatku sa venoval aj tvorbe šachových úloh a riešeniu úloh, uverejnených v rôznych časopisoch. No čoskoro prejavil veľký záujem o praktickú turnajovú hru. Jeho hra sa podstatne zlepšila, keď sa v Bratislave dostal do spoločnosti silnejších hráčov, od ktorých sa mnoho naučil. Svojich bratislavských cvičiteľov však rýchle dostihol a stal sa jedným z najlepších slovenských hráčov. Roku 1948 sa prvý raz zúčastnil na prebore ČSR. Svojím dobrým výsledkom vzbudil všeobecnú dôveru, takže o rok neskôr stretli sme sa s jeho menom medzi účastníkmi medzinárodného turnaja v Trenčianskych Tepliciach. Od tých čias patrí medzi našich reprezentantov. Preborníkom Slovenska sa stal roku 1954 a roku 1955. V tých istých rokoch vyhral dva polofinálové turnaje. Doteraz však jeho najlepším turnajovým výsledkom je získanie titulu preborníka ČSR na rok 1955.

Jeho úspech, ako o tom svedčia aj ostatné turnajové výsledky, nie je náhodilým. Víťazstvo si v plnej miere zaslúžil, lebo sa šachu venuje naozaj svedomite. Sústavne sleduje teoretické novinky a svoj repertoár otvorení si prispôsobuje k svojmu štýlu rovnako ako k štýlu svojho súpera, jeho hra nenadchne divákov krásou kombinačných obratov, lebo vo väčšine prípadov vyhráva po ťažkých pozičných bojoch. Dobre vie využiť menšiu pozičnú výhodu svojho postavenia, aby pomalou a pokojnou hrou, postupným zvyšovaním malej výhody priviedol svojho súpera do beznádejného postavenia. Takto jeho hra je úplne zbavená nevypočítateľných ostrých variantov. Pritom sa vyhýba takzvaným salónnym remízam, ba práve naopak, v každej partii sa usiluje získať iniciatívu a tým prejavuje nesmiernu vôľu o víťazstvo.

Slovami ťažko opísať štýl šachistu. Pozrime teda na jednu z jeho partií. Běták-Šefc. 1.e4 Jf6 (Alechinova obrana je jedna z obávaných zbraní čierneho.) 2.Jc3 e5 3.Jf3 Jc6 4.Sb5 Sb4 5.0-0 0-0 6.d3 S:c3 (Otvorenie nie je zaujímavé, lebo nestavia vážne problémy pred hráčov, čierny však sa vzdáva dobrovoľne dvojice strelcov.) 7.b:c3 d6 8.Sg5 De7 9.Ve1 Jd8 10.d4 Sg4 11.h3 Sh5 12.g4 Sg6 (Biely si oslabil kráľovské krídlo, na e4 má slabinu, preto čierny sa snaží otvoriť hru v centre. Poučným spôsobom sa dostane k iniciatíve.) 13.d5 c6 14.Sf1 Vc8 15.c4 b6 16.a4 Jb7 17.Sg2 c:d5 18.c:d5 Vc3 (Biely už nemá dvojpešiaka, ale tlak čierneho na otvorenom stĺpci "c" je nepríjemný.) 19.Dd2 Vfc8 20.Va2 V3c4 21.Dd3 Dc7 22.S:f6 g:f6 23.Ve3 V:e4 (Neočakávaný votrelec. Pravda, biely nemal hrať Ve3, ale skôr Jh4 s ďalšou akciou na kráľovskom krídle.) 24.V:e4 Jc5 25.De3 J:e4 26.J:e5 f:e5 27.S:e4 Dc4 28.S:g6 h:g6 (Po D:a2 29.Sf5 by dávalo bielemu nádej na remízu, ale takto čierny naďalej udrží prevahu.) 29.Va3 D:c2 30.Kg2 Dc1 31.Df3 Vc4 32.a5 b5 33.Vb3 b4 34.Df6 Vf4 35.Dd8+ Kh7 36.Vf3 V:f3 37.K:f3 Df4+ 38.Ke2 b3 39.Db8 De4+ 40.Kd2 D:d5+ 41.Kc3 D:a5+ a biely sa vzdal.


*

Riešenie dvojťažky, uverejnenej na diagrame, zašlite do 31. januára 1956 na adresu Bratislava, pošt. priehr. 1006, s označením "Šachy".

Mesačne päť riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


1. Max Karstedt

I. cena

Tägliche Rundschau 1897

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred