Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(17. 9. 1994)


Problém č. 1346

Oscar Bonivento, Taliansko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+10)


Problém č. 1347

David Gurgenidze, Gruzínsko

III. cena, Magyar Sakkélet 1987

Biely vyhrá (6+5)Kontrolná notácia: 1346: b. Kd8, Ve7, Sh4, Ja7, Jd5, Pb3, d4, e4, f2 (9), č. Kd6, Vh1, Se1, Sf1, Jb6, Jf6, Pd3, d7, e5, g5 (10) – mat 3. ťahom, 1347: b. Kf3, Ve4, Jd3, Jg7, Pb4, g2 (6), č. Kh1, Pa2, e2, g6, h2 (5) – biely začne a vynúti si výhru.

Oboma dnešnými skladbami sa končí aj naša dlhodobá riešiteľská súťaž s 20 šachovými problémami (č. 1328–1347). Prof. Oscar Bonivento (nar. 27. 11. 1914) pracuje v pôvodnej trojťažke č. 1346 aj s tematickou zvodnosťou. Autora štúdie č. 1347 na výhru prezradíme až pri riešení tejto skladby. Kompletné riešenie budeme hodnotiť 6 bodmi.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1332 (Garaj a Rejtman) z 30. júla 1994. Zvodnosť 1.Sf6? hr. 2.Jf4 mat, 1...V:f6, D:c6 2.Vd3, Dh8 mat, viazne na 1...V:d4! Zvodnosť 1.Se7? hr. 2.Jf4 mat, 1...D:e7, V:d4 2.Vc3, Dh8 mat, viazne na 1...D:c5! Rieši 1.Dh8 hr. 2.Jf4 mat, 1...Vh6, Dh7, V:d4, D:c6 2.Vd3, Vc3, Se7, Sf6 mat. Dobrá práca, v ktorej sa zvodnosti prelínajú s riešením (M. Sečkár, Trenčín). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1333 (Koziura) z 30. júla 1994. Autorova intencia 1.d3? hr. 2.De1+ Vb4 3.Jb7 mat, 1...Vb5 2.J:c6 Ka6 3.Dc8 mat, 1...Sb5 2.De1+ Ka6 3.Da1 mat, 2...Ka4 3.Sb3 mat, je znehodnotená neriešiteľnosťou po obrane 1...Vb4! Kto uviedol, že skladba je neriešiteľná, získal 3 body (autorova intencia sa neboduje). Podarilo sa to nasledujúcim 38 riešiteľom: Bandžuch, Beňovič, Bilka, Brídzik, Brtáňová, Búry, Dobiáš, Durst, Filippi, A. a V. Hagara, Hrdlička, Kalita, Kolář, Kolek, Krump, Kubaský, Kuvik, Lenčucha, Lupták, Moravčík, Nováčková, Ondruš, Oravec, Pečner, Pek, Podolák, Ralík, Sečkár, Sládeček, Slávik, Strieška, Škoda, Švoňavský, Veselý, Vicen, Vokál a Zubak. Za č. 1330 získal 4 body aj P. Durst.

Riešenie problému č. 1334 (Ulanov) zo 6. augusta 1994. "Biely na ťahu": 1...Je~, J:c3 2.De3, Dg5 mat. Rieši 1.Dh7 tempo, 1...K:c3, J:c3, Je~, Jf~ 2.J:e4, Dh6, Dc2, J:e4 mat. Zámena dvoch matov v núdzovke (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred