Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(29. 10. 1994)


Problém č. 1358

Alexander Pituk, Slovensko

III. cena, Práca 1954

Mat 2. ťahom (11+6)


Problém č. 1359

Alexander Pituk, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+7)Kontrolná notácia: 1358: b. Kg1, Dd1, Va6, Jf2, Jh1, Pb4, c3, d2, e3, f4, h2 (11), č. Kf5, Vf3, Pa7, b5, d3, h3 (6) – mat 2. ťahom, 1359: b. Ka7, Dc6, Vd5, Sa1, Se2, Jc7, Je4, Pe3, f7, h4, h5 (11), č. Kf5, Va5, Vg6, Je5, Je6, Pa6, e7 (7) – mat 2. ťahom.

Medzinárodný majster FIDE Alexander Pituk (nar. 26. 10. 1904) sa v stredu dožil 90 rokov. Jeho bohatú tvorbu mohli naši čitatelia viackrát posúdiť aj v našej rubrike. Č. 1358 bolo v našom denníku uverejnené práve pred 40 rokmi. Obsahuje zdanlivé hry 1...V:f4, V:f2, V:e3 2.Dh5 (Dg4?, Jg3?), Jg3 (Dh5?, Dg4?), Dg4 (Dh5?, Jg3?) mat, s využitím antiduálu. V riešení to už bude známa téma Fleck. Obdivuhodné je, že autor je aj v takom vysokom veku stále v skladateľskej tvorbe veľmi aktívny. Dôkazom toho je originálny príspevok č. 1359, v ktorom spracoval zámenu matov vo forme zdanlivých hier 1...K:e4, J6~, Vf6 a riešenia.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme 50 Sk.

Riešenie problému č. 1345 (Klemanič) z 10. septembra 1994. Zvodnosť 1.Df3? hr. 2.D(V):e4+ J:e4 3.Jg4 mat, 1...d:e3 (a), V:e3 (b), f:e3 (c) 2.Sg6 (A), J:d7+ (B), Jc4+ (C) a 3.Jf7, Sf6, Sd6 mat, viazne na 1...d:c3! Rieši 1.D:d3 hr. 2.D(V):e4+ J:e4 3.D:e4 mat, 1...d:e3 (a), V:e3 (b), f:e3 (c) 2.J:d7+ (B), Jc4+ (C), Sg6 (A) a 3.Sf6, Sd6, Sf7 mat (1...J:d3 2.V:e4 mat). Strategické skladby sa mi obyčajne nepáčia, no táto trojťažka je mimoriadne pekná a ťažká (R. Dobiáš, Bratislava). Lačný v trojťažke (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1346 (Bonivento) z 17. septembra 1994. Zvodnosť 1.Je3? hr. 2.Jf5 mat, 1...Sh3 2.Sg3 Jg4 3.Jf5 mat, 2...Jc4 3.J:c4 mat, 1...J:e4 2.Jf5+ Kd5 3.V:e5 mat, viazne na 1...e:d4! Rieši 1.Jc7 hr. 2.Jcb5 mat, 1...d2 2.b4 Jc4 3.Jcb5 mat, 2...Jg4 3.Je8 mat (duál po 2...e:d4 3.e5 mat a 3.Sg3 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme), 1...e:d4 2.Sg3+ Kc5 3.Ja6 mat, 1...J:e4 2.Jcb5+ Kd5 3.V:e5 mat, no aj 2.V:e5!, čo je škodlivý duál, lebo vzhľadom ku zvodnosti by išlo o zámenu matu. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo iba 7 riešiteľom: Brídzik, Karel, Kolář, Kubaský, Podolák, Ralík a Slávik.


Vzad <<  >> Vpred