Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(10. 9. 1994)


Problém č. 1344

Emil Klemanič, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+10)


Problém č. 1345

Emil Klemanič, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (12+11)Kontrolná notácia: 1344: b. Kb1, De3, Va7, Vh7, Sc3, Je4, Pa4, b3, c4, d2, d3, f3, g4 (13), č. Ke6, Ve8, Sa1, Pa5, b2, b4, d6, e5, e7, f6 (10) – mat 2. ťahom, 1345: b. Kg7, Dd1, Ve3, Se7, Sf7, Jd6, Jf6, Pc3, c5, e6, f5, g3 (12), č. Ke5, Da7, Va4, Ve4, Jf2, Pc6, d3, d4, d7, f4, g5 (11) – mat 3. ťahom.

Mladý slovenský šachový skladateľ Mgr. Emil Klemanič (nar. 18. 6. 1967) pracuje v dvojťažke č. 1344 so zdanlivými hrami 1...d5, f5 a dvoma tematickými zvodnosťami. V trojťažke č. 1345 spracoval zase cyklickú zámenu druhých ťahov bieleho typu ABC–BCA na jedinom poli e3 vo forme tematickej zvodnosti a riešenia. Obe skladby sú zároveň aj predposlednými dvoma súťažnými problémami našej malej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá sa skončí v nasledujúcej rubrike.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1330 (Bordoni) z 23. júla 1994. Autorovu intenciu 1.Dh8 tempo 1...K:c6, Kc4, Ke4, Ke6 2.Dh1, Dd4, Dd4, De5 mat, znehodnocuje vedľajšie riešenie 1.Dd8+. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo 15 riešiteľom: Bandžuch, Brídzik, A. a V. Hagara, Kolář, Kolek, Kubaský, Majerčák, Pek, Ralík, Riša, Sečkár, Slávik, Strieška a Veselý.

Riešenie problému č. 1331 (Hoffmann) z 23. júla 1994. Zvodnosť 1.Sf4? hr. 2.J:f6 (A) mat, 1...Ke4 2.Dc4 (B) mat, viazne na 1...f5! Zvodnosť 1.Se2? hr. 2.Dc4 (B) mat, 1...Ke4 2.Dd3 (C) mat, viazne na 1...Ke6! Rieši 1.Sd7 hr. 2.Dd3 (C) mat, 1...Ke4 2.J:f6 (A) mat. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Predbežný výsledok XXXVI. medzinárodného turnaja trojťažiek – Práca 1993 (rozhodca Z. Labai) je nasledujúci: I. cena: E. Klemanič, č. 1227, II. cena: K. Mlynka, č. 1222, III. cena: V. Timonin, č. 1177, IV. cena: A. Močalkin, č. 1197, 1. čestné uznanie: N. Kuligin, č. 1183, 2. čestné uznanie: K. Sobek a J. Karel, č. 1219, 3. čestné uznanie: G. Mirri, č. 1269, 4. čestné uznanie: K. Sobek, č. 1203, 1. pochvalná zmienka: I. Murárasu, č. 1239, 2. pochvalná zmienka: K. Sobek a I. Garaj, č. 1271, 3. pochvalná zmienka: A. Onkoud, č. 1211, 4. pochvalná zmienka: A. Fica, č. 1229. Námietky proti tomuto výsledku pošlite najneskôr do 31. októbra 1994. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym.


Vzad <<  >> Vpred