Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(23. 7. 1994)


Problém č. 1330

Giovanni Bordoni, Taliansko

Due Alfieri 1981 I. cena

Mat 2. ťahom (5+1)


Problém č. 1331

Peter Hoffmann, Nemecko

Die Schwalbe 1989

Mat 2. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: 1330: b. Kg4, Da8, Vb7, Sa3, Jc6 (5), č. Kd5 (1) – mat 2. ťahom, 1331: b. Ka8, Dc3, Sd6, Sg4, Je8 (5), č. Kd5, Pf6 (2) – mat 2. ťahom.

Po č. 1328 (b. Kf4, De4, Vg8 (3), č. Kd7, Pc7 (2) – mat 2. ťahom) a č. 1329 (b. Kh3, Dg2 (2), č. Kh5, Jh2, Pc6, g6, h6 (5) – mat 2. ťahom) pokračuje naša malá letná dlhodobá riešiteľská súťaž s 20 problémami ďalšími dvoma súťažnými skladbami. V č. 1330 zaujme prekrásny úvodník. Č. 1331 napriek malému počtu kameňov obsahuje aj dve tematické zvodnosti a má nečakane moderný obsah.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, P. O. Box 124, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1308 (Žilko) z 7. mája 1994. Zvodnosť 1.Vh4? hr. 2.De6 mat, 1...Vc6, Vd6, J:f6 mat, viazne na 1...K:f5! a aj na 1...Sd7!, čo je chyba. Rieši 1.Vd4 hr. 2.Df4 mat. 1...Vc:d4, Vd:d4, K:f5, V:f3, K:d4, Jg5 2.Vc5, Ve3, Vd5, Vd5, V:c4, Df6 mat. Dvojité vyvrátenie zvodnosti kazí dojem (M. Nemček, Vrútky). Úvodník ako útok v Normandii: hlavné sily vľavo dole a útok prišiel sprava hore (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Erika Nováčková, Lipová 10, 971 01 Prievidza.

Riešenie problému č. 1309 (Storoženko) z 7. mája 1994. 1.De7 hr. 2.Dg5+ (A) V:g5 3.Jf2 (B) mat, 1...g5 2.Jf2+ (B) V:h2 3.Dh7 (C) mat, 1...Kh6 2.Dh7+ (C) K:h7 3.Jg5 (A) mat. Tri povinné modelové maty s cennejšou motiváciou (obeťami), ako estetikou, pričom viac zaujme cyklus polí 2. a 3. bielych ťahov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Biele obete s veľkým nebezpečenstvom predchodcu (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Jozef Maják, Oščadnica 1477, 023 01 Čadca.

Riešenie problému č. 1310 (d'Orville) z 14. mája 1994. 1.S:d4+ K:d4 2.De3+! K:e3 3.Jf5 mat. Skladba, ktorá dnes už vyvolá iba úsmev, ale v čase svojho vzniku sa asi páčila (B. Moravčík, Banská Bystrica). Kráľ Palamedes pobavil šachovou hrou nielen gréckych vojakov pri obliehaní Troje, ale veselo zabáva aj riešiteľov XX. storočia (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ing. Peter Marczell, Cádrova 3, 831 01 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred