Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(22. 10. 1994)


Problém č. 1356

Jorge Kapros, Argentína

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+9)


Problém č. 1357

Axel Åkerblom, Švédsko

III. cena, Underrättelser 1942

Mat 3. ťahom (4+5)Kontrolná notácia: 1356: b. Ke8, Da7, Vd1, Sh2, Sh7, Jh5 (6), č. Ke6, Jf8, Jg2, Pb3, b6, c7, d7, e7, f7 (9) – mat 2. ťahom, 1357: b. Kc1, Dh6, Vd5, Sa8 (4), č. Kh1, Vg2, Jh2, Pc2, d6 (5) – mat 3. ťahom.

Dnes sa našim riešiteľom predstavuje najlepší súčasný argentínsky šachový skladateľ dvojťažiek – Jorge M. Kapros, ktorý v č. 1356 spracoval voľnú zámenu matov vo forme tematickej zvodnosti a riešenia. Trojťažka č. 1357 je spomienkou na Axela Åkerbloma (21. 10. 1904 – 5. 6. 1980), ktorý by sa bol včera dožil 90 rokov. V Albumoch FIDE získal 28 bodov a v skladateľských súťažiach 350 cien, z toho 100 prvých. Dovedna zložil vyše 5000 skladieb, pričom vynikal hlavne v českých trojťažkách. Aj dnešná ukážka z jeho tvorby patrí k tomuto žánru. Koľko modelových matov sa vám podarí nájsť?

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme 50 Sk.

Riešenie problému č. 1343 (Jespersen) z 3. septembra 1994. 1.Se8 Kg4! (po slabom 1...Je3 biely ľahko remizuje: 2.Sh5+ Jg4+ 3.S:g4+ K:g4 4.Jc4 d1D 5.Je3 – remíza, alebo 3.Kh3 Kf2 4.S:g4 – remíza, čo vzhľadom na vedľajší variant nepovažujeme za škodlivý duál) 2.Sd7+ K~ 3.Sg4! K:g4 4.Jc4 d1D 5.Je3+ J:e3 pat. Pekná koncovka, aj keď má ľahké riešenie (A. Kalita, Bratislava). Jednoduché, ale veľmi pekné (Doc. Ing. Š. Neuschl, CSc, Bratislava). Krátka patovka s modelovým koncom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Kto uviedol len obranu 1...Je3 a chýbal mu tak patový záver, získal iba 1 bod. Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1344 (Klemanič) z 10. septembra 1994. Zdanlivé hry 1...d5 (a), f5 (b) 2.Db6 (A), Dh6 (B) mat. Zvodnosť 1.Db6? (A) hr. 2.Jc5 (C) mat, viazne na 1...f5! (b). Zvodnosť 1.Dh6? (B) hr. 2.Jg5 (D) mat, viazne na 1...d5! (a). Rieši 1.S:e5 tempo, 1...d5 (a), f5 (b), d:e5, f:e5 2.Jc5 (C), Jg5 (B), Db6 (A), Dh6 (B) mat. Duál po 1...K:e5 2.Jc5(g5, c3, f2, g3) mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme, rovnako ako aj po 1...V~ 2.Va:e7 mat a 2.Vh:e7 mat. Syntéza Banného a Hanneliusovej témy s trochou symetrie, ale opäť jedna z pekných autorových prác (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred