Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 3. 9. 1994)


Problém č. 1342

Jesper Jespersen, Dánsko

Southern Trades Gazette 1883

Mat 3. ťahom (6+14)


Problém č. 1343

Jesper Jespersen, Dánsko

Nationaltidende 1890

Biely remizuje (3+3)Kontrolná notácia: 1342: b. Ka2, Dg5, Vc6, Se8, Jd6, Pa3 (6), č. Ka4, Dh1, Va5, Vh4, Sb8, Sf7, Jf1, Pa7, c3, c4, c5, e5, g2, g3 (14) – mat 3. ťahom, 1343: b. Kh2, Sb5, Ja5 (3), č. Kf3, Jc2, Pd2 (3) – biely začne a vynúti si remízu.

Obe dnešné reprodukcie sú spomienkou na všestranného dánskeho šachového skladateľa Jespera Jespersena (1. 8. 1848 – 7. 8. 1914), ktorý zomrel pred 80 rokmi. Zložil vyše 2000 skladieb rôzneho žánru a bol popredným predstaviteľom staronemeckej školy. Trojťažka č. 1342 je na riešenie ťažká a asi narobí riešiteľom väčšie starosti, ako štúdia č. 1343 na remízu. Jej kompletné riešenie budeme hodnotiť 4 bodmi.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1325 (Vetter) z 2. júla 1994. Hlavný plán 1.D:d4? Sh6! Preto 1.Da1 hr. 2.De1 mat, 1...Sd8 2.D:d4 Kg5(Sg5) 3.D:d8(Df2) mat, 1...Se7(h6) 2.De1+ Kg5 3.D:e7 mat, Sf6 2.De1+ Kg5 3.h4 mat. Hra pre dvoch, ktorá sa skončí pre čierneho so zvyčajným koncom, ak sú dodržané pravidlá nemeckej školy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dva modelové maty (Ing. J. Karel, Praha). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ján Kuvik, Štúrova 35, 962 31 Sliač.

Riešenie problému č. 1326 (Ellermann) z 9. júla 1994. 1.Dh1 hr. 2.a8J mat, 1...Je4(f3), D:b8, Db7, Da6, Dc6 2.Db1, a:b8D, Dg1, V:a6, D:c6 mat. Vzdušná pozícia s chýbajúcim dominantným motívom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Martin Machata, Štúrova 101, 900 01 Modra.

Riešenie problému č. 1327 (Giegold) z 9. júla 1994. 1.Dc2 b:c2 2.Vhc1 b:c1D(c:b1D) 3.Vb8(c8) mat. Forsírovaná schéma v dôsledku patovej čiernej pozície (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Zoltán Labai, Apátska 42, 941 07 Veľký Kýr.

Riešenie problému č. 1328 (Galickij) zo 16. júla 1994. 1.Ke5 tempo, 1...Ke7, c5, c6 2.Dh7, Db7, Dh7 mat. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1329 (Kalina) zo 16. júla 1994. 1.De4 hr. 2.Dh4 mat, 1...Kg5, g5, Jf3 2.De5, De8, Dg4 mat. Maximálne bolo možné získať 2 body. Do súťaže sa prihlásilo 62 riešiteľov, pričom všetci oba úvodné problémy správne vyriešili.


Vzad <<  >> Vpred