Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(27. 8. 1994)


Problém č. 1340

Zoltán Labai, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (14+10)


Problém č. 1341

Karel Sobek, Česko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+12)Kontrolná notácia: 1340: b. Kh8, Da3, Vd8, Vh5, Sb2, Sg8, Je6, Jf7, Pb4, b5, c6, c7, f4, g7 (14), č. Kc4, Df1, Vb7, Sa7, Jd2, Pa4, b3, e3, f2, g2 (10) – mat 2. ťahom, 1341: b. Ka8, Dg3, Sb3, Jc3, Jd4, Pa4, c6, e2 (8), č. Kc5, Vc1, Sh6, Ja2, Ja6, Pa5, b6, c2, c7, f5, g5, g7 (12) – mat 3. ťahom.

Moderná dvojťažka č. 1340 od medzinárodného majstra FIDE Zoltána Labaia (nar. 1. 10. 1942) obsahuje okrem riešenia aj päť tematických zvodností. Nezabudnite si však všimnúť aj hrozby vo všetkých fázach, pretože sú súčasťou obsahu. Nestarnúci nestor českej školy úlohovej Karel Sobek (nar. 6. 2. 1908) pracuje už tradične s modelovými matmi. Absenciu jedného z nich budeme trestať stratou bodu.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1322 (Postnikov) z 24. júna 1994. Zvodnosť 1.Vf5? hr. 2.Je2 mat, 2.Jb5 mat a 2.D:c4 mat, viazne na 1...S:d5! Zvodnosť 1.Vd7? hr. 2.Je2 mat 2.Jb5 mat, 1...D:d5, S:d5 2.Jf5, Jf3 mat, viazne na 1...Jd6! Rieši 1.Ve7 hr. 2.D:c4 mat, 1...D:d5, S:d5, D:e7, Sf1, J~ 2.Je2, Jb5, Jf5, Jf3, Db6 mat. Zámeny funkcií ťahov Je2 a Jb5 s niektorými pokusmi o zámeny hier s neveľkou istotou ich formálnej správnosti (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Dušan Pecnér, Černová 1, 034 06 Ružomberok.

Riešenie problému č. 1323 (Prokeš) z 24. júna 1994. 1.Jc2 d1D! 2.Jb4+ Ka5 3.Jd3 Ka4 (3...Ka6 4.Jc5 mat) 4.Jb2+ Kb3 5.J:d1 a biely vyhrá. Jednoduchá, no zato poučná štúdia. Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Zuzana Brtáňová, 962 04 Kriváň 433.

Riešenie problému č. 1324 (Vetter) z 2. júla 1994. Na každý ťah čierneho z pozície diagramu je pripravený mat: 1...V~, Sa3, Se1, e:d4 2.J:f2, Jc3, J:d6, V:f4 mat. Rieši 1.Vh8 tempo, 1...f3, e:d4, V~, Sa3, Se1 2.Dh7, Ve8, J:f2, Jc3, J:d6 mat. Duál po 1...Sc3 2.J:c3 mat a 2.J:d6 mat nie je tematický. Razenie dráhy v statickej pozícii "biely na ťahu" (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dlho mi trvalo zistiť, že jadrom obsahu je prekvapujúce uvoľnenie dráhy (P. Filippi, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Vladimír Kúth, Tr. SNP 16, 974 00 Banská Bystrica.


Vzad <<  >> Vpred