Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(20. 8. 1994)


Problém č. 1338

Ladislav Salai sr., Slovensko

I. cena, Magyar Sakkélet 1986

Mat 2. ťahom (10+8)


Problém č. 1339

Vladimír Pachman, Česko

I. cena, The Problemist 1980

Biely remizuje (5+4)Kontrolná notácia: 1338: b. Kc7, Vd6, Sg6, Jb3, Jc3, Pd7, e3, e4, f7, g4 (10), č. Ke5, Dg2, Vh7, Sb1, Pb7, c6, d3, f5 (8) – mat 2. ťahom, 1339: b. Ka1, Dg6, Vd1, Jf1, Pe2 (5), č. Ka4, Da5, Jc4, Jg1 (4) – biely začne a vynúti si remízu.

Včera sa dožil významného životného jubilea popredný slovenský šachový skladateľ – Ladislav Salai sr. (nar. 19. 8. 1934). Je vedúcim rubriky "Umenie na diagramoch" v mesačníku ŠACHprofil a od roku 1983 vedie kompozičný bulletin Mat–pat. V dnešnej ukážke z jeho tvorby možno nájsť okrem riešenia aj päť tematických zvodností. Kompletné riešenie štúdie č. 1339 budeme hodnotiť 6 bodmi.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1319 (Onkoud) z 11. júna 1994. Zvodnosť 1.Da1? hr. 2.D:c3+ b:c3(d:c3) 3.b4(d4) mat, 1...Se5 2.Da3 b:a3 3.b4 mat, viazne na 1...Sa5! Zvodnosť 1.De1? hr. 2.D:c3+ b:c3(d:c3) 3.b4(d4) mat, 1...Sa5 2.D:e3 d:e3 3.d4 mat, viazne na 1...Se5! Rieši 1.Dc1 hr. 2.D:c3 b:c3(d:c3) 3.b4(d4) mat, 1...Sa5 2.D:e3 D:e3 3.d4 mat, 1...Se5 2.Da3! b:a3 3.b4 mat. Romantika s obeťami dámy – pôsobivé najmä pre praktických hráčov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Jozef Mrocek, Pribinova 1170, 020 01 Púchov.

Riešenie problému č. 1320 (Močalkin a Postnikov) z 18. júna 1994. Zvodnosť 1.Db3? tempo, 1...V:c4, J:a6 2.Db6, Db5 mat, viazne na 1...Se7! Zvodnosť 1.J:e3? hr. 2.Jb3 (A) mat, 1...V:c4 2.D:c4 mat, viazne na 1...J:a6! Zvodnosť 1.J:f6? (B) hr. 2.Jd7 mat, 1...J:a6 2.Sd7 (C) mat, viazne na 1...V:c4! Rieši 1.Sd7 (C) hr. 2.Vc6 mat, 1...V:c4, J:a6 2.Jb3 (A), J:f6 (B) mat. Ukážková syntéza Dombrovskisovej, Salazarovej, Hanneliusovej a Banného témy. Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Alojz Filo, Farská 1053, 018 61 Beluša.

Riešenie problému č. 1321 (Močalkin a Postnikov) z 18. júna 1994. Zvodnosť 1.Je1? (A) hr. 2.Ve5 (B) mat, viazne na 1...Jc6! Zvodnosť 1.Jc7? (C) hr. 2.Vf4 (D) mat, viazne na 1...Vg4! Rieši 1.Kc3 hr. 2.f3+ Ke3 3.d5 mat, 1...Jc6 2.Vf4+ (D) Kd5 3.Jc7 (C) mat, 1...Vg4 2.Ve5+ (B) Kf3 3.Je1 (A) mat. Spojenie Hanneliusovej a Banného témy v trojťažke. Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Zdeněk Pek, Krásnohorská 20, 851 07 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred