Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(18. 6. 1994)


Problém č. 1320

Alexandr Močalkin a

Olexandr Postnikov, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+8)


Problém č. 1321

Alexandr Močalkin a

Olexandr Postnikov, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (12+4)Kontrolná notácia: 1320: b. Kb2, Da2, Va6, Vh5, Sf5, Sh2, Jc1, Jd5, Pa3, a5, c3, c4, e4 (13), č. Kc5, Va4, Sf8, Jc7, Je1, Pe3, f6, f7 (8) – mat 2. ťahom, 1321: b. Kc2, Va2, Vf5, Sc5, Jd3, Je6, Pb4, d4, e3, f2, g4, g5 (12), č. Ke4, Vh4, Ja7, Pb5 (4) – mat 3. ťahom.

Obe dnešné pôvodné skladby boli zapožičané na II. medzinárodné otvorené majstrovstvá Slovenska v dňoch 11.-12. júna v Zlatých Moravciach (výsledok uverejníme v nasledujúcej rubrike). Máte si tak možnosť porovnať sily s najlepšími riešiteľmi Slovenska, ktorí však boli ohraničení časovým limitom.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, P. O. Box 124, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme 50 Sk.

Riešenie problému č. 1303 (Sobek) z 16. apríla 1994. 1.Jb5 hr. 2.Df3+ Ke5 3.Df5 mat, 1...Kd5 2.Dd1+ Kc6 3.Ja7 mat, 2...Ke4 3.Dd4 mat, 1...Ke3 2.Df3+ Kd2 3.D:c3 mat, 1...Sb1 2.D:c4 Ke3 3.Dd4 mat, 2...Ke5 3.Dd4 mat. Päť klasifikovaných modelových matov, ďalšie sú opakované – pekný výkon (M. Nemček, Vrútky). Všetky z piatich modelových matov sú dobre známe, ale bohatosť zostavy a sviežosť konštrukcie potešia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1304 (Garcia) z 23. apríla 1994. Zdanlivá hra 1...Jc4 2.J:b4 mat. Rieši 1.Da2 hr. 2.D:b1 mat, 1...S:a2, Kc2, D:a2, Jc4, Sc2 2.0-0-0, J:b4, Sg6, Db3, Se2 mat, no aj škodlivý duál po 1...Db3 2.D:b3 mat a 2.Sg6 mat. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo 8 riešiteľom: Bandžuch, Brídzik, Cyprian, Filippi, Hatala, Kekely, Meliš a Ralík.

Riešenie problému č. 1305 (Garcia) z 23. apríla 1994. 1.De8 hr. 2.Ke2 g5 3.Jc5 mat (nie 2.Dg6+? Kf3!), 1...Kf3 2.0-0+ K:g4(e2, e4) 3.Vf4(Jf4, Jc5) mat, 1...Kd3 2.0-0-0+ K:c4(e2, e4) 3.Da4(Jed4, Jg5) mat, 1...V:e6 2.D:e6+ Kf3(d3) 3.Dd5(Jb4) mat. Duály po 1...V~ 2.Jc5+ a 2.Jg5+ nepovažujeme za škodlivé, a preto ich ani nebodujeme. Pôsobivá hra rošád s určitými nárokmi na čistotu spracovania s vetvenými variantmi v druhom ťahu čierneho (B. Moravčík, Banská Bystrica). Atraktívna rošádová téma (Ing. J. Karel, Praha). Maximálny zisk 3 body.


Vzad <<  >> Vpred