Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(24. 6. 1994)


Problém č. 1322

Olexandr Postnikov, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+7)


Problém č. 1323

Ladislav Prokeš, Česko

Schweizer Arbeiterschach 1949

Biely vyhrá (4+3)Kontrolná notácia: 1322: b. Ka7, Dc7, Vb3, Vf7, Sd5, Jc3, Jh4, Pc2 (8), č. Kd4, Dg5, Vg4, Vh2, Sg2, Jc4, Pe3 (7) – mat 2. ťahom, 1323: b. Kc6, Se1, Ja3, Pf3 (4), č. Ka6, Pa7, d2 (3) – biely začne a vynúti si výhru.

Pôvodná dvojťažka č. 1322 obsahuje pokusy 1.Vf5? a 1.Vd7? Poučná štúdia č. 1323 je spomienkou na 110. výročie narodenia popredného českého šachového skladateľa štúdií – Ladislava Prokeša (8. 6. 1884 – 9. 1. 1966). Je rozhodnutá už po štvrtom ťahu bieleho.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, P. O. Box 124, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme 50 Sk.

Riešenie problému č. 1306 (Bernteiter) z 30. apríla 1994. Samozrejme, nejde 1.V:d3? g2! 2.Vd1 f3 3.Vg1 Kf7! a čierny vyhrá. Preto 1.Vg2 a biely má dve rovnocenné obrany 1...Se2 a 1...Se4 (kompletné riešenie každej sme hodnotili 4 bodmi): 1...Se2! 2.Vg1 (2.Kg5? f3 3.Vg1(:g3) f2 a čierny vyhrá) 2...Sg4! (2...Kf7 3.Kg5 f3 4.Kh4! f2 5.Vf1! S:f1 6.K:g3 a biely remizuje ako aj po 2...Sd1 3.V:d1 f3 4.Kg6 Kf8 5.Kf6 Ke8 6.Ke6 f2(g2) 7.Va1 Kd8 8.Kd6 Kc8 9.Kc6 Kb8 10.Vb1+, ale aj 3.Kg5! a rovnako ako v hlavnom variante a preto obrana po 2...Sd1 je slabšia ako po 2...Sg4) 3.Vg2! (3.Kg5? f3 4.Kh4(:g4) f2 5.Vf1 g2 a čierny vyhrá) 3...Sd1 4.Vg1 Se2! 5.Kg5! (5.Vg2? Kf7! a čierny vyhrá) 5...f3 6.Kh4 f2 7.Vf1! g2 (7...S:f1? K:g3!) 8.V:f2 g1D 9.Vg2+ D:g2 pat, 1...Se4 2.Kg5! f3! (2...S:g2? K:f4!) 3.V:g3 f2 4.Kf4+ Kh7 5.Vh3+ Kg6 6.Vg3+ Kh5 7.Vh3+ a remíza večným šachom (6...Kf7 7.K:e4 f1D 8.Vf3+ D:f3 7.K:f3 – remíza). Štúdia bola veľmi tvrdým orieškom a kompletne ju nikto nevyriešil. Väčšine riešiteľov chýbala obrana po 1...Se2. Najbližšie k úplnému riešeniu sa priblížili A. Kalita a MUDr. A. Brídzik, ktorí získali 7 bodov. Šesť bodov si vybojoval P. Filippi, J. Kolář, M. Földesi a MUDr. M. Trubač, ostatní riešitelia získali 4 a menej bodov.

* Majstrom Slovenska v riešení šachových skladieb sa stal Bratislavčan Marek Kolčák, keď získal z 90 možných bodov 74 za 313 minút. 2. Z. Labai (70/324), 3. O. Mihalčo (67/347), 4. L. Packa (64/322), 5. Ľ. Širáň (63/332), atď.


Vzad <<  >> Vpred